Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Akusztika és hangtechnika laboratórium

  A tantárgy angol neve: Acoustics and Audio Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  MSc képzés

  Akusztika és hangtechnika mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIMB06   0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rucz Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://last.hit.bme.hu/hu/education/lectures/st%C3%BAdi%C3 %B3technika-laborat%C3%B3rium
  4. A tantárgy előadója Fiala Péter (docens, HIT)
  Firtha Gergely (adjunktus, HIT)
  Márki Ferenc (docens, HIT)
  Rucz Péter (adjunktus, HIT)
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Akusztika, hangtechnika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIHIMB03", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMB03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a hallgatók laboratóriumi mérések elvégzésével szerezzenek gyakorlati
  tudást az Akusztika és Hangtechnika c. tárgyakban elsajátított ismeretekből. A tárgy keretében
  szereplő laboratóriumi foglalkozások az akusztika és hangtechnika lehetséges alkalmazásait
  mutatják be. A mérések a korábbi tárgyak ismeretanyagának elmélyítését, méréstechnikai és
  gyakorlati aspektusokkal való kiegészítését szolgálják. A laboratóriumi foglalkozásokon a hallgatók
  kis (2-3 fős) csoportokban vesznek részt, azzal a céllal, hogy közvetlenül megismerhessék,
  használhassák az akusztikai mérőeszközöket, hangtechnikai berendezéseket. A tárgyban egy
  alkalommal ipari látogatást szervezünk, melynek célja, hogy a hallgatók olyan környezetekkel
  ismerkedhessenek meg, ahol a mellékspecializáció ismereteit a napi gyakorlatban is alkalmazzák.
  8. A tantárgy részletes tematikája A gyakorlatok/laborok részletes tematikája
  1. Környezeti zajmérés és -feldolgozás
  A hallgatók megismerkednek a terepi zajmérés gyakorlatával és eszközeivel. Saját maguk
  által rögzített zajesemények kiértékelésével sajátítják el a fontosabb akusztikai jellemzők
  (pillanatnyi és átlagos hangnyomásszintek, keskenysávú és tercsávos spektrumok)
  számításának menetét.
  2. Hangsugárzó paramétereinek meghatározása
  E laboratóriumi mérésben egy hangszóró Thiele–Small paramétereinek meghatározása a
  hallgatók feladata. A mért mechanikai és elektromos jellemzők alapján
  paraméterillesztéssel határozzák meg a hallgatók a hangszóró ekvivalens paramétereit,
  melyek felhasználásával például doboz tervezhető a hangszóró beépítéséhez.
  3. Rezgésakusztikai móduselemzés
  A mérés során a hallgatók a kísérleti móduselemzés gyakorlatával ismerkednek meg.
  A laboratóriumi feladatban a hallgatók egy egyszerű rezgő rendszer sajátfrekvenciáit és
  módusalakjait mérik meg különböző peremfeltételek mellett.
  4. Hangszintézis és –analízis
  Ebben a labormérésben a hallgatók a zenei jelfeldolgozás néhány feladatába nyernek
  betekintést. Megismerkednek frekvenciamérő módszerekkel, illetve a hangszintézis egyes
  technikáival (additív szintézis, ADSR).
  5. Akusztikai kamera
  A mérés a sokcsatornás mikrofontömbbel végezhető forráslokalizációs illetve –szeparációs
  feladatok gyakorlati alkalmazását mutatja be. A süketszobai mérésben a hallgatók
  mikrofontömbbel rögzítenek jeleket, majd utófeldolgozással megkeresik és a háttérzajból
  kiemelik a szobában elhelyezett hangforrásokat.
  6. Dolby sorround keverés
  A gyakorló stúdióban végzett mérésben a hallgatók az 5.1 hangrendszerre történő audio
  keverést gyakorolják előre elkészített, különböző mikrofonozási technikákkal rögzített
  felvételek segítségével.
  7. Virtuális hangtérszimuláció
  A mérés célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a sokcsatornás hangtérreprodukció
  alapjaival, illetve valós hangterek fejhallgatón történő szimulációjának lehetőségeivel.
  8. Teremakusztikai mérések
  A hallgatók a teremakusztikai jellemzők kísérleti meghatározásával illetve geometriai
  jellemzők alapján történő becslésével ismerkednek meg. A mérés során különböző
  helyiségekben végzett mérésekkel határozzák meg a lecsengési időket illetve azok
  frekvenciafüggését.
  9. Numerikus akusztikai számítások
  A mérés célja az ipari gyakorlatban is gyakran alkalmazott számítógépes módszerekbe
  történő betekintés egyszerű példaszámításokon keresztül. A mérés során a hallgatók
  feladata egy rezgő test által lesugárzott hangtér kiszámítása, mely tartalmazza a geometria
  és a peremfeltételek megadását, a szimulációs paraméterek beállítását, a számítás
  elvégzését illetve az eredmények kiértékelését.
  10. Ipari látogatás
  Az ipari látogatás során a hallgatókkal olyan akusztikai vagy hangtechnikai műhelyhez
  látogatunk el, ahol a két elméleti és a laboratóriumi tárgyban oktatott ismereteket a napi
  gyakorlatban alkalmazzák. A látogatás célja, hogy a hallgatók közelebbről is láthassák,
  milyen elhelyezkedési lehetőségekkel számolhatnak a hangtechnika illetve az akusztika
  területein.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratóriumi mérések
  10. Követelmények Szorgalmi időszakban
  Részvétel a laboratóriumi foglalkozásokon. A laborokon a felkészülést beugróval ellenőrizzük. A beugró sikeres teljesítése a laborfoglalkozáson való részvétel feltétele. A foglalkozás elvégzése után jegyzőkönyv készítendő, melynek részét képezheti az otthoni megoldásra kiadott feladatok elvégzése.
  11. Pótlási lehetőségek A pótlási héten két laboratórium pótolható. A céghez szervezett látogatás nem pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Konzultációs lehetőséget igény szerint biztosítunk, előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A laborokhoz felkészülési útmutatókat biztosítunk: last.hit.bme.hu
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra40
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Fiala Péter (docens, HIT)
  Firtha Gergely (adjunktus, HIT)
  Márki Ferenc (docens, HIT)
  Rucz Péter (adjunktus, HIT)