Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózatok tervezése és üzemeltetése

  A tantárgy angol neve: Network Planning and Operations

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök szak

  MSc képzés

  Specializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIMB04   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Farkas Károly,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.hit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója Dr. Farkas Károly (docens, HIT)
  Dr. Zsóka Zoltán (docens, HIT)
  Dr. Cinkler Tibor (egyetemi tanár, TMIT)
  Dr. Maliosz Markosz (docens, TMIT)
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Algoritmuselmélet, Adatbázisok, Infokommunikációs hálózatok
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy alapvető célja, hogy betekintést nyújtson a hallgatóknak az infokommunikációs hálózatok
  tervezésének és üzemeltetésének módszertanába. A tárgy különös hangsúlyt fektet a kapcsolódó
  gyakorlati ismeretekre az elemi tervezési és üzemeltetetési/konfigurálási módszerek
  gyakoroltatásán és kész megoldások analízisén keresztül.
  A tárgy keretében áttekintésre kerülnek az IP alapú hálózatok felépítésének és működésének
  elméleti alapjai az adatkapcsolt kommunikációtól kezdve az útvonalválasztáson át a hálózati
  szolgáltatásokig. Részletesen tárgyalásra kerül a szabványos megközelítésekre alapozott feladat-
  orientált hálózatmodellezés, valamint a hatékony tervezési és analízis módszerek kiválasztása és
  alkalmazása. A hálózat-nyilvántartás, konfigurálás és üzemeltetés témaköre az automatikus
  orkesztrációt támogató modern, DevOps szemléletű módszerek tárgyalásán keresztül kerül
  feldolgozásra.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Hálózatok felépítése, működése 1.
  Hálózati alapfogalmak áttekintése.
  Hálózati szintek, architektúrák: hozzáférés – metro – gerinc, centralizált – elosztott.
  IP alapú hálózatok felépítése: AS, transit – peering.
  Adatsík, menedzsment sík, vezérlő sík.
  2. Hálózatok felépítése, működése 2.
  Címzés: IPv4, IPv6.
  Útvonalválasztás, útvonalválasztó protokollok: OSPF, BGP.
  Hálózati szolgáltatások: ARP, DHCP, ICMP, NAT.
  Korszerű hálózati technikák: virtualizáció, automatizáció, SDN, NFV, 5G+.
  3. Hálózatok tervezési szempontjai
  Tervezési alapok áttekintése.
  Tervezési követelmények, alkalmazások követelményei: CDN, Cache, 5G szempontok, Cloud-
  Native, Edge-Cloud, Data Center.
  SRLG, fokszám korlát, távolsági korlátok, fizikai jelromlás alapú útvonalválasztás.
  4. Hálózati forgalom és szolgáltatásminőség
  Hálózati forgalom kezelése: forgalommátrix, tranzit forgalmak, háttér forgalmak.
  Szolgáltatásminőség szempontjai, mérése: QoS/QoE (sávszélesség, throughput, késleltetés,
  késleltetésingadozás).
  Hálózat szeletelés (network slicing) és megvalósításának módjai.
  5. Hálózatok megbízhatósága
  Rendelkezésre állás (availability).
  Hálózatok védelme, hibavédelem és helyreállítás (dual/multi-homing, dual/multi-connectivity).
  Hálózatok szinkronizálása.
  6. Hálózat modellezés
  Gráf, útvonal, fa, hálózat, hálózati folyamok.
  7. Hálózati algoritmusok
  ILP (Integer Linear Programming - egészértékű lineáris programozás),
  SiAn (Simulated Annealing - szimulált lehűtés),
  SiAl (Simulated Allocation - szimulált allokáció),
  GA (Genetic Algorithm - genetikus algoritmus).
  8. Zöld hálózatok
  Hálózatok energiafogyasztása.
  Energiafogyasztás optimalizálása: megújuló energia használata, "energia-aratás", konszolidáció,
  szelektív kikapcsolás.
  9. Hálózatmenedzsment és üzemeltetés alapok
  Hálózatmenedzsment és üzemeltetés alapismeretek.
  Hálózati infrastruktúrák életciklus menedzsmentje.
  Hagyományos menedzsment megközelítések áttekintése: FCAPS, TMN/TOM/eTOM, ITIL.
  10. Hálózat monitorozás 1.
  Hálózat monitorozás alapismeretek.
  Népszerű monitorozó eszközök áttekintése: ping, traceroute, SNMP, syslog.
  Hibaelhárítás, hibakövetés.
  11. Hálózat monitorozás 2.
  NetFlow alapok.
  SPAN alapok, lokális/távoli SPAN, ERSPAN.
  12. Hálózat programozás
  Hálózat programozás alapismeretek, CLI, API.
  API használat, REST API, Postman.
  Adat formátumok: XML, JSON.
  Adatmodellek és protokollok: YANG, NETCONF, RESTCONF.
  13. Orkesztrációs eszközök
  Orkesztrációs alapismeretek.
  Ügynök alapú eszközök áttekintése: Puppet, Chef, SaltStack.
  Ügynök nélküli eszközök áttekintése: Ansible, Puppet Bolt, SaltStack Salt SSH.

  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája
  1. Egyszerű hálózat összeállítása, konfigurálása
  2. Alkalmazások, mint AR/VR, IIoT és egyéb vertikumok
  3. PON tervezése és optimalizálása
  4. Felhőalkalmazások optimalizálása
  5. Országos optikai gerinchálózat optimalizálása
  6. Hálózati hibaelhárítás
  7. Hálózat programozás REST API használatával

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, kiscsoportos egyéni ill. vezetett gyakorlat.
  10. Követelmények Szorgalmi időszakban 3 kiszárthelyiből 2 eredményes megírása.
  Vizsgaidőszakban Írásbeli vizsga (elméleti kérdések, egyszerű feladatok).
  11. Pótlási lehetőségek A kiszárthelyi eredmények nem javíthatók (TVSZ 16. par. 1. bek.).
  12. Konzultációs lehetőségek A kiszárthelyiket megelőzően igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt
  biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom • A felkészülést az erre a célra elkészített kibővített elektronikus óraanyag és mintapéldák
  segítik, valamint az alább megadott irodalmak
  • Jeff Doyle, Jennifer DeHaven Carroll: Routing TCP/IP, Volume 1-2, Cisco Press
  • CCNP and CCIE Enterprise Core, ENCOR 350-401, Official Cert Guide, Cisco Press

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire9
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása26
  Vizsgafelkészülés45
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Cinkler Tibor, egyetemi tanár, TMIT
  Dr. Farkas Károly, docens, HIT