Stúdiótechnika laboratórium

A tantárgy angol neve: Laboratory of Studio Technologies

Adatlap utolsó módosítása: 2019. február 6.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Hang- és stúdiótechnika mellékspecializáció
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIMB03 3 0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rucz Péter,
4. A tantárgy előadója
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Fiala Péter
egyetemi docens
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Dr. Rucz Péter egyetemi adjunktus
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Firtha Gergely
tudományos segédmunkatárs
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Nagy Attila Balázs tudományos segédmunkatárs
Épületszerkezettani Tanszék (ÉPK)
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tárgy a Hang- és stúdiótechnika mellékszakirány első és második féléves tárgyaira épül:
  • Műszaki akusztika
  • Hangtechnika
  • Videotechnika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Az érvényben levő "Szakirány-és ágazatválasztási szabályzat"-ban foglaltak szerint.
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a mellékszakirány (Hang- és stúdiótechnika) tárgyaiban tanított elméleti ismeretek kiegészítése, alátámasztása és mélyebb elsajátítása gyakorlati ismeretek átadása útján. Ennek keretében a hallgatók néhány akusztikai alapméréssel és stúdiótechnikai fogással ismerkednek meg.
8. A tantárgy részletes tematikája
  1. mérés: Bevezető, eligazítás a félév menetéről. Az Akusztikai Laboratórium és a Multimédia Hálózatok Laboratórium eszközeinek áttekintése és ismertetése
  2. mérés: Fourier-elemzés és a digitális jelfeldolgozás elveinek és gyakorlatának alkalmazása akusztikai feladatoknál
  3. mérés: Elektroakusztikai átalakítók (mikrofon és hangsugárzó) frekvenciaátviteli függvényének mérése
  4. mérés: Sajátfrekvenciák és módusalakok vizsgálata numerikus és kísérleti módszerrel
  5. mérés: Utózengési idő mérése
  6. mérés: Hangstúdió berendezés alkalmazása
  7. mérés: Videotechnikai műveletek alkalmazása

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az oktatás és a labor a mellékszakirányt gondozó tanszék Akusztikai és Multimédia Hálózatok Laboratóriumában történik. A félév során a hallgatók 2-3 fős mérőcsoportokban hajtják végre a 6 (2.-7.), egyenként 4×45 perces mérést.
A mérésekre készülni kell, az előzetesen a Labor honlapján közzétett mérési segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.
A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről annak elvégzése utáni héten mérési jegyzőkönyvet kell beadni.
Az osztályzás a laborokon végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik.

10. Követelmények

Az 1. bevezető mérésen  kötelező részt venni.

A félév elismeréséhez a 2.-7. méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.

11. Pótlási lehetőségek Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban. Összesen egy mérés pótolható.
A mérési jegyzőkönyv pótlásának határideje 14. oktatási hét, péntek 12:00. Összesen egy mérési jegyzőkönyv adható le késedelmesen.

12. Konzultációs lehetőségek Szorgalmi időszakban igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előzetesen kiadott elektronikus jegyzetek, segédletek.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra18
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Augusztinovicz Fülöp
egyetemi tanár
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Dr. Fiala Péter
egyetemi adjunktus
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Dr. Koller István
mestertanár
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Dr. Márki Ferenc
egyetemi docens
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Mócsai Tamás
tudományos segédmunkatárs
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék