Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Stúdiótechnika laboratórium

  A tantárgy angol neve: Laboratory of Studio Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. február 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Hang- és stúdiótechnika mellékspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIMB03 3 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rucz Péter,
  4. A tantárgy előadója
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Fiala Péter
  egyetemi docens
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Dr. Rucz Péter egyetemi adjunktus
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Firtha Gergely
  tudományos segédmunkatárs
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Nagy Attila Balázs tudományos segédmunkatárs
  Épületszerkezettani Tanszék (ÉPK)
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tárgy a Hang- és stúdiótechnika mellékszakirány első és második féléves tárgyaira épül:
  • Műszaki akusztika
  • Hangtechnika
  • Videotechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIHIMB06", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMB06", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Az érvényben levő "Szakirány-és ágazatválasztási szabályzat"-ban foglaltak szerint.
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a mellékszakirány (Hang- és stúdiótechnika) tárgyaiban tanított elméleti ismeretek kiegészítése, alátámasztása és mélyebb elsajátítása gyakorlati ismeretek átadása útján. Ennek keretében a hallgatók néhány akusztikai alapméréssel és stúdiótechnikai fogással ismerkednek meg.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. mérés: Bevezető, eligazítás a félév menetéről. Az Akusztikai Laboratórium és a Multimédia Hálózatok Laboratórium eszközeinek áttekintése és ismertetése
  2. mérés: Fourier-elemzés és a digitális jelfeldolgozás elveinek és gyakorlatának alkalmazása akusztikai feladatoknál
  3. mérés: Elektroakusztikai átalakítók (mikrofon és hangsugárzó) frekvenciaátviteli függvényének mérése
  4. mérés: Sajátfrekvenciák és módusalakok vizsgálata numerikus és kísérleti módszerrel
  5. mérés: Utózengési idő mérése
  6. mérés: Hangstúdió berendezés alkalmazása
  7. mérés: Videotechnikai műveletek alkalmazása

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az oktatás és a labor a mellékszakirányt gondozó tanszék Akusztikai és Multimédia Hálózatok Laboratóriumában történik. A félév során a hallgatók 2-3 fős mérőcsoportokban hajtják végre a 6 (2.-7.), egyenként 4×45 perces mérést.
  A mérésekre készülni kell, az előzetesen a Labor honlapján közzétett mérési segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.
  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről annak elvégzése utáni héten mérési jegyzőkönyvet kell beadni.
  Az osztályzás a laborokon végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik.

  10. Követelmények

  Az 1. bevezető mérésen  kötelező részt venni.

  A félév elismeréséhez a 2.-7. méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.

  11. Pótlási lehetőségek Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban. Összesen egy mérés pótolható.
  A mérési jegyzőkönyv pótlásának határideje 14. oktatási hét, péntek 12:00. Összesen egy mérési jegyzőkönyv adható le késedelmesen.

  12. Konzultációs lehetőségek Szorgalmi időszakban igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előzetesen kiadott elektronikus jegyzetek, segédletek.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra18
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése14
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Augusztinovicz Fülöp
  egyetemi tanár
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Dr. Fiala Péter
  egyetemi adjunktus
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Dr. Koller István
  mestertanár
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Dr. Márki Ferenc
  egyetemi docens
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Mócsai Tamás
  tudományos segédmunkatárs
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék