Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Multimédia rendszerek és szolgáltatások laboratórium 2

  A tantárgy angol neve: Laboratory on Multimedia Systems and Services 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. december 17.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki mesterszak (MSc)
  Multimédia rendszerek és szolgáltatások főspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIMB02 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Huszák Árpád,
  4. A tantárgy előadója
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Bitó János
  egyetemi docens
  HVT
  Dr. Do Van Tien
  egyetemi tanár
  HIT
  Dr. Huszák Árpád
  egyetemi adjunktusHIT
  Dr. Szűcs Gábor
  egyetemi docensTMIT
  Mócsai Tamás
  tud. segédmunkatárs
  HIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Multimédia rendszerek és szolgáltatások főspecializáció második, illetve kisebb mértékben az első féléves tárgyaira épül.
  2. féléves tárgyak:
  • Hálózati multimédia rendszerek és szolgáltatások
  • Médiainformatikai rendszerek
  1. féléves tárgyak:
  • Mobil és vezeték nélküli hálózatok
  • Szélessávú vezeték nélküli hírközlő és műsorszóró rendszerek
  • A multimédia technológiák alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIM313" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIM313", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Az érvényben levő "Szakirány-és ágazatválasztási szabályzat"-ban foglaltak szerint.

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a szakirány (Multimédia rendszerek és szolgáltatások) tárgyaiban tanított elméleti ismeretek kiegészítése és alátámasztása gyakorlati ismeretekkel. Ennek keretében a mobil, műsorszóró és médiakommunikációs rendszerekkel kapcsolatos műszaki problémákat és azok megoldási lehetőségeit vizsgálják a hallgatók.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Bevezető, eligazítás a féléve menetéről
  • Hálózati multimédia rendszerek és szolgáltatások tárgyhoz kapcsolódó mérések
  1. mérés: Multimédia streaming alkalmazás fejlesztése
  2. mérés: Stereoszkóp 3D videó vizsgálata
  3. mérés: Kooperatív járműkommunikációs rendszerek multimédia átvitelének vizsgálata
  • Médiainformatikai rendszerek tárgyhoz kapcsolódó mérések
  1. mérés: Képi tartalmak automatikus jellemzésére és kategorizálására alkalmas annotáló rendszer
  2. mérés: Videó feldolgozás gyakorlati módszereinek labormérése
  3. mérés: Multimédia visszakereső rendszer jóságának mérése
  • Mobil és vezeték nélküli hálózatok tárgyhoz kapcsolódó mérések
  1. mérés: Hálózati hibák hatása a QoS-re IP hálózatokban
  • Szélessávú vezeték nélküli hírközlő és műsorszóró rendszerek tárgyhoz kapcsolódó mérések
  1. mérés: OFDM-jelek tulajdonságai és méréstechnikája
  • A multimédia technológiák alapjai tárgyhoz kapcsolódó mérések
  1. mérés: Stúdiótechnika mérés
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az oktatás és a labor a szakirányt gondozó tanszékek (HIT, HVT, TMIT) laboratóriumaiban történik. A félév során a hallgatók 2-3 fős mérőcsoportokban hajtják végre 9, egyenként 4×45 perces méréseket.


  10. Követelmények

  Minden mérést legalább elégséges szinten kell teljesíteni. A mérésekre készülni kell, az megjelölt segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.
  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről annak elvégzése utáni héten mérési jegyzőkönyvet kell beadni.
  Az osztályzás a laborokon végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik.

  A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.

  11. Pótlási lehetőségek Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban. Összesen két mérés pótolható.
  A mérési jegyzőkönyv pótlásának határideje 14. hét, péntek 12:00. Összesen kettő mérési jegyzőkönyv adható le késedelmesen.

  12. Konzultációs lehetőségek Szorgalmi időszakban igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előzetesen kiadott elektronikus jegyzetek, segédletek.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra37
  Félévközi készülés órákra34
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése15
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása34
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Augusztinovicz Fülöp
  egyetemi tanárHIT
  Dr. Bitó János 
  egyetemi docensHVT
  Dr. Do Van Tien
  egyetemi tanár
  HIT
  Dr. Huszák Árpád
  egyetemi adjunktus
  HIT
   Mócsai Tamás
  tudományos segédmunkatárs
  HIT
  Dr. Szűcs Gábor egyetemi docens
  TMIT