IT biztonság laboratórium

A tantárgy angol neve: IT Security Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 3.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus Szak
MSc képzés
IT biztonság mellékspecializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIMB01 3 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Holczer Tamás,
4. A tantárgy előadója
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Holczer Tamás
egyetemi adjunktus
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít IT biztonság
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIM220" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIM220", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
Ajánlott az IT biztonság tárgy és az IT biztonság mellékszakirány korábbi félévekben futó tárgyainak meghallgatása az IT biztonság laboratórium  tárgy felvétele előtt.
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek kiegészítése és elmélyítése konkrét gyakorlati problémák és feladatok megoldásával valós, vagy ahhoz közeli környezetben. 
8. A tantárgy részletes tematikája A méréslabor tárgy 9 db mérésből áll:
1.    Jogosultságkezelés Windows és Linux operációs rendszereken
2.    Szoftver implementációs biztonsági rések vizsgálata (overflow és format string hibák)
3.    Malware analízis (IDApro és Cuckoo sandbox használata)
4.    Hálózatok és webes rendszerek biztonsági ellenőrzése (ethical hacking eszközök használata a gyakorlatban)
5.    Hálózati forgalom analízis lehallgatással (protokollok vizsgálata, jelszó lehallgatás)
6.    Tűzfal és IDS konfiguráció (adott policy-hez illeszkedő tűzfalszabályok beállítása, IDS beállítások és azok finomhangolása)
7.    Wifi biztonság 1 (Helyi hitelesítő eljárások elleni támadások)
8.    Wifi biztonság 2 (Vállalati megoldások elleni támadások)
9.    PKI és elektronikus aláírás (tanusítványok kiadása, ellenőrzése, visszavonása, digitális aláírás generálás, ellenőrzés, archiválás)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az oktatás és a labor a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken történik. A félév során a hallgatók 2-3 fős mérőcsoportokban hajtják végre az egyenként 4 órás méréseket.

A mérésekre készülni kell a megjelölt segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

A mérés elvégzését a mérésvezető igazolja. A mérésekről legkésőbb a mérés elvégzése utáni hét végéig mérési jegyzőkönyvet kell beadni.

Az osztályzás a laborokon végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik.


10. Követelmények

A félév elismeréséhez mind a 9 mérést teljesíteni kell, a mérésvezetők igazoltan.A mérés teljesítése utáni hét végéig (de mindenképpen a szorgalmi időszak végéig) jegyzőkönyvet kell beadni. A mérésen nyujtott teljesítmény és a jegyzőkönyv értékelése alapján minden mérést legalább elégséges szinten (2) kell teljesíteni.

A félév végi jegy a mérésekre kapott jegyek átlagának közelebbi egészre kerekített értéke.

11. Pótlási lehetőségek

Legfeljebb 2 db elmulasztott mérés a szorgalmi vagy a pótlási időszakban pótolható, a tárgyfelelőssel előzetesen egyeztetett időpontban.

Legfeljebb 2 db jegyzőkönyv késedelmes beadására különeljárási díj mellett a pótlási időszak végéig van lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek A mérésvezetőkkel külön egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előzetesen kiadott, on-line elérhető elektronikus segédletek.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra36
Félévközi készülés órákra46
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése18
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
Vizsgafelkészülés 
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Buttyán Levente
egyetemi docens
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Dr. Bencsáth Boldizsár
egyetemi adjunktus
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Dr. Holczer Tamás
egyetemi adjunktus
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék