Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kvantumhálózatok

  A tantárgy angol neve: Quantum Communication Networks 

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus szak

  MSc képzés

  specializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIMA25   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bacsárdi László,
  4. A tantárgy előadója Dr. Bacsárdi László, docens, HIT

  Gerhátné Dr. Udvary Eszter, docens, HIT

  Dr. Imre Sándor, egyetemi tanár, HIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Valószínűségszámítás, lineáris algebra
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja kvantumkommunikációs ismeretek átadása a hallgatók számára. A tantárgy célja elmagyarázni a kvantumkommunikációs hálózatok működési alapjait és megvilágítani kvantumkommunikáció fontosságát és alkalmazhatóságának sokszínűségét. A kapcsolódó kvantum-információelméleti alapfogalmak bevezetését követően a tárgy kvantumkommunikációs hálózatokról nyújt alapos áttekintést, tárgyalva mind a kvantum alapú kulcsszétosztó (QKD) hálózatokat, mind az úgynevezett „beyond QKD” megoldásokat, amelyek a jövő kvantuminternetének alapját jelentik.
  8. A tantárgy részletes tematikája
      A kvantumkommunikációs hálózatok működési modellje, alkalmazási területek.

      Kvantum-információelméleti alapfogalmak. A kvantuminformatika sűrűségmátrixos jelölésrendszere. Posztulátumok sűrűségmátrixszal. Tiszta és kevert állapotok.

      Egyszerű kvantumkommunikációs protokollok: teleportáció, szupersűrű tömörítés. 

      A kvantum alapú kulcsszétosztás alapprotokolljai. Előállít-és-megmér típusú QKD és összefonódáson alapuló QKD.

      A QKD fizikai rétege felett: information reconcelation and privacy amplification

      Nagy távolságú kvantumkulcsszétosztó rendszerek tervezési kérdései. Az ETSI QKD-szabványai.

      Kvantum-entrópia fogalma, feltételes kvantum-entrópia, kölcsönös kvantum-információ, kvantum-relatív entrópia függvény, analógia klasszikus rendszerekkel. Kvantumcsatornák leírása és jellemzése. Alapvető kvantumcsatornák. Klasszikus és kvantum kapacitás definíciók. Holevo–tétel. Kapacitások meghatározása jellegzetes kvantumcsatornákra.  

      Kvantumcsatornák hibajavítása, kapcsolódó információelméleti korlátok. Hibajavító kódolások áttekintése, hatékonyság, fizikai megvalósítások tárgyalása.

      A kvantuminternet architektúrája és protokollkészlete

      A kvantum-jelismétlők (kvantum-repeaterek) működési elve és alkalmazásai telekommunikációs rendszerekben. Kvantummemória és kvantumjelismétlők fizikai felépítése

      Összefonódás-megosztás protokollja és alkalmazásai. Kommunikáció zéró kapacitású csatornán - szuperaktiválás.

      Optikai szálas kvantumkommunikációs rendszerek technológiai kihívásai

      Szabadtéri és műholdas kvantumkommunikációs rendszerek technológiai kihívásai

      Félév végi összefoglalás. Kitekintés: kvantumhálózatok piaca és jövője

  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája

      Sűrűségmátrixos jelölésrendszer alkalmazása

      Kvantumkulcsszétosztó hálózatok tervezése a gyakorlatban

      Előállít-és-megmér protokollon alapuló kvantum kulcsszétosztás a gyakorlatban

      Összefonódáson alapuló kvantum kulcsszétosztás a gyakorlatban

      Kvantuminternet protokollok

      Összefonódás megosztás gyakorlati példákon keresztül

      Következő generációs kvantumkulcscsere architektúrák
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás. A tárgy sikeres elvégzése és az ismeretek egymásra épülése miatt a leadott tananyag folyamatos elsajátítása szükséges.
   

  Gyakorlat: Az előadáson elhangzottak áttekintése, gyakorlati példákkal történő kiegészítése.
  10. Követelmények Szorgalmi időszakban
      
  A szorgalmi időszakban 1 darab nagy zárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók, valamint 2 kis házi feladatot készítenek. Az aláírás feltétele: a nagy zárthelyi dolgozat pontszámából el kell érni legalább 40%-ot ÉS a két kis házi feladat összpontszámából is legalább 40%-ot el kell érni.

  Vizsgaidőszakban
      
  Szóbeli vizsga.
  11. Pótlási lehetőségek A nagy zárthelyi pótlására a pótlási héten biztosítunk lehetőséget.

  A két kis házi feladat késedelmes beadása a pótlási hét negyedik napjáig lehetséges különeljárási díj ellenében.
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadások előtt és után, valamint előre egyeztetett időpontban bármikor.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1. S. Imre, L. Gyöngyösi: Advanced Quantum Communications - An Engineering Approach, Publisher: Wiley-IEEE Press (New Jersey, USA), John Wiley & Sons, Inc., 2012 (néhány példányban kölcsönözhető)

  További magyar és angol nyelvű segédanyagok elektronikus formában érhetők el.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Bacsárdi László, docens, BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék