Szoftverbiztonság labor

A tantárgy angol neve: Software Security Laboratory 

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök-informatikus szak

MSc képzés

specializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIMA22   0/0/3/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Buttyán Levente,
A tantárgy tanszéki weboldala https://www.crysys.hu/education/ 
4. A tantárgy előadója Gazdag András, tanársegéd, HIT

Ládi Gergő, tanársegéd, HIT

Futóné Papp Dorottya, tanársegéd, HIT

Nagy Roland, doktorandusz
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Szoftverbiztonság, Programozás alapjai 1-3
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyTeljesítve("BMEVIHIMA21")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Kötelező: 

Szoftverbiztonság

Ajánlott:   

Programozás alapjai 1-3
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a Szoftverbiztonság tárgyban szerzett elméleti ismeretek és gyakorlati képességek elmélyítése konkrét programozási feladatok végrehajtásával.
8. A tantárgy részletes tematikája A gyakorlatok/laborok részletes tematikája

    Alkalmazások biztonsági tesztelése

    Programkód digitálisan aláírása, biztonságos bootfolyamat

    Webes alkalmazások biztonsága – kliens oldal

    Webes alkalmazások biztonsága – szerver oldal 

    Menedzselt nyelvek biztonsága – támadások 

    Menedzselt nyelvek biztonsága – biztonsági mechanizmusok 

    Mobil alkalmazások biztonsága (Android)

    Memóriakorrupció – támadások

    Memóriakorrupció – védekezési technikák
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Programozási feladatok önálló megoldása laboratóriumban vagy házi feladatként, megoldások bemutatásával

    Önálló felkészülés a gyakorlatra előre kiadott anyag alapján
10. Követelmények Szorgalmi időszakban
 
A 9 db gyakorlatból legalább 6 db gyakorlat sikeres teljesítése. A félév végi jegyet a 6 legjobban sikerült gyakorlat eredményéből számoljuk.

Minden laboratóriumban végzett gyakorlat előtt beugró tesztet iratunk, ami a felkészülést hivatott ellenőrizni. Sikertelen beugró esetén a laboratóriumi gyakorlaton nem lehet résztvenni és a gyakorlat nem teljesítettnek számít.
11. Pótlási lehetőségek
A mulasztott vagy sikertelen laborgyakorlatok nem pótolhatók.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Háttéranyagot és mérési segédletet tartalmazó mérési útmutatók.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra50
Felkészülés zárthelyire8
Házi feladat elkészítése50
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés0
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Gazdag András, tanársegéd, HIT

Dr. Buttyán Levente, egyetemi tanár, HIT