Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftverbiztonság labor

  A tantárgy angol neve: Software Security Laboratory 

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus szak

  MSc képzés

  specializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIMA22   0/0/3/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Buttyán Levente,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.crysys.hu/education/ 
  4. A tantárgy előadója Gazdag András, tanársegéd, HIT

  Ládi Gergő, tanársegéd, HIT

  Futóné Papp Dorottya, tanársegéd, HIT

  Nagy Roland, doktorandusz
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Szoftverbiztonság, Programozás alapjai 1-3
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyTeljesítve("BMEVIHIMA21")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező: 

  Szoftverbiztonság

  Ajánlott:   

  Programozás alapjai 1-3
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a Szoftverbiztonság tárgyban szerzett elméleti ismeretek és gyakorlati képességek elmélyítése konkrét programozási feladatok végrehajtásával.
  8. A tantárgy részletes tematikája A gyakorlatok/laborok részletes tematikája

      Alkalmazások biztonsági tesztelése

      Programkód digitálisan aláírása, biztonságos bootfolyamat

      Webes alkalmazások biztonsága – kliens oldal

      Webes alkalmazások biztonsága – szerver oldal 

      Menedzselt nyelvek biztonsága – támadások 

      Menedzselt nyelvek biztonsága – biztonsági mechanizmusok 

      Mobil alkalmazások biztonsága (Android)

      Memóriakorrupció – támadások

      Memóriakorrupció – védekezési technikák
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Programozási feladatok önálló megoldása laboratóriumban vagy házi feladatként, megoldások bemutatásával

      Önálló felkészülés a gyakorlatra előre kiadott anyag alapján
  10. Követelmények Szorgalmi időszakban
   
  A 9 db gyakorlatból legalább 6 db gyakorlat sikeres teljesítése. A félév végi jegyet a 6 legjobban sikerült gyakorlat eredményéből számoljuk.

  Minden laboratóriumban végzett gyakorlat előtt beugró tesztet iratunk, ami a felkészülést hivatott ellenőrizni. Sikertelen beugró esetén a laboratóriumi gyakorlaton nem lehet résztvenni és a gyakorlat nem teljesítettnek számít.
  11. Pótlási lehetőségek
  A mulasztott vagy sikertelen laborgyakorlatok nem pótolhatók.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Háttéranyagot és mérési segédletet tartalmazó mérési útmutatók.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra50
  Felkészülés zárthelyire8
  Házi feladat elkészítése50
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Gazdag András, tanársegéd, HIT

  Dr. Buttyán Levente, egyetemi tanár, HIT