Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

    Belépés
    címtáras azonosítással

    vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

    Szoftverbiztonság labor

    A tantárgy angol neve: Software Security Laboratory 

    Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 2.

    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
    Villamosmérnöki és Informatikai Kar

    Mérnök-informatikus szak

    MSc képzés

    specializáció

    Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
    VIHIMA22   0/0/3/f 5  
    3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Buttyán Levente,
    A tantárgy tanszéki weboldala https://www.crysys.hu/education/ 
    4. A tantárgy előadója Gazdag András, tanársegéd, HIT

    Ládi Gergő, tanársegéd, HIT

    Futóné Papp Dorottya, tanársegéd, HIT

    Nagy Roland, doktorandusz
    5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Szoftverbiztonság, Programozás alapjai 1-3
    6. Előtanulmányi rend
    Kötelező:
    TárgyTeljesítve("BMEVIHIMA21")

    A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

    A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

    Ajánlott:

    Kötelező: 

    Szoftverbiztonság

    Ajánlott:   

    Programozás alapjai 1-3
    7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a Szoftverbiztonság tárgyban szerzett elméleti ismeretek és gyakorlati képességek elmélyítése konkrét programozási feladatok végrehajtásával.
    8. A tantárgy részletes tematikája A gyakorlatok/laborok részletes tematikája

        Alkalmazások biztonsági tesztelése

        Programkód digitálisan aláírása, biztonságos bootfolyamat

        Webes alkalmazások biztonsága – kliens oldal

        Webes alkalmazások biztonsága – szerver oldal 

        Menedzselt nyelvek biztonsága – támadások 

        Menedzselt nyelvek biztonsága – biztonsági mechanizmusok 

        Mobil alkalmazások biztonsága (Android)

        Memóriakorrupció – támadások

        Memóriakorrupció – védekezési technikák
    9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Programozási feladatok önálló megoldása laboratóriumban vagy házi feladatként, megoldások bemutatásával

        Önálló felkészülés a gyakorlatra előre kiadott anyag alapján
    10. Követelmények Szorgalmi időszakban
     
    A 9 db gyakorlatból legalább 6 db gyakorlat sikeres teljesítése. A félév végi jegyet a 6 legjobban sikerült gyakorlat eredményéből számoljuk.

    Minden laboratóriumban végzett gyakorlat előtt beugró tesztet iratunk, ami a felkészülést hivatott ellenőrizni. Sikertelen beugró esetén a laboratóriumi gyakorlaton nem lehet résztvenni és a gyakorlat nem teljesítettnek számít.
    11. Pótlási lehetőségek
    A mulasztott vagy sikertelen laborgyakorlatok nem pótolhatók.
    13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Háttéranyagot és mérési segédletet tartalmazó mérési útmutatók.
    14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
    Kontakt óra42
    Félévközi készülés órákra50
    Felkészülés zárthelyire8
    Házi feladat elkészítése50
    Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
    Vizsgafelkészülés0
    Összesen150
    15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
    Gazdag András, tanársegéd, HIT

    Dr. Buttyán Levente, egyetemi tanár, HIT