Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hangtechnika

  A tantárgy angol neve: Audio Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. november 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak


  Akusztika és hangtechnika mellékspecializáció 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIMA20   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Márki Ferenc,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Márki Ferenc (docens, HIT) 

  Dr. Firtha Gergely (adjunktus, HIT)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamosmérnöki alapismeretek: jelek leírása (idő-/frekvenciatartományban), elektronikai alapok 
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIHIMA12", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA12", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja azon tevékenységek alapvető, műszaki ismereteinek elsajátítása, amelyeket a magát „hangmérnöknek” valló gyakorló szakembertől elvárnak. Különös hangsúlyt kapnak az élő hangosítás kérdései, ugyanis ezen a téren a legszembeötlőbb az ezzel foglalkozók műszaki tudásának a hiánya. A tárgy kitüntetett célja, hogy a villamosmérnöki alapismeretekkel már rendelkező hallgatók tudásukat hangtechnikai ismeretekkel kibővítve képesek legyenek hangosítási ill. egyéb hangtechnikai feladatokat kompetens módon ellátni. 
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások részletes tematikája:

  1. előadás: Akusztikai alapok rövid átismétlése hangtechnikai szemszögből:
   hangnyomás, hangnyomásszint, hanghullám fajták. 
  1. előadás: Pszichoakusztika I: az emberi fül szerkezete és a hallás folyamata, hangosságszint, szubjektív hangosság, phon ill. sone fogalmak, kritikus sávok. 
  1. előadás: Pszichoakusztika II: egyidejű elfedési jelenség, elő/utóelfedés ill. ezek  kihasználása pszichoakusztikus kódolásokban, tranziens-detekció. 
  1. előadás: hangforrás lokalizáció (beérkező intenzitás/fázis alapján),
   sztereó irányhallás (fantomforrás lokalizáció)
   térhatású hanglesugárzás: Quadro, Dolby Stereo, -Surround (Pro Logic), -Digital
   Haas hatás (irányhallás teremben, kihasználása hangosítási feladatok során). 
  1. előadás: Virtuális akusztika – térhangzás (hanglesugárzás): 
   hangszóró alapú reprodukciós technikák: Ambisonics, WFS, Dolby Atmos 
   fejhallgató alapú hangtér-reprodukció, HRTF-ek méréstechnikája, feldolgozása és alkalmazása 
  1. előadás: Hangsugárzók rendszerek alapelemei és azok jellemzői (normál, tölcséres, klaszter), subwooferek/hangsugárzók falhoz/sarokba állításának hatása. 
  1. előadás: Irányított hanglesugárzás, iránykarakterisztika értelmezés. Elektronikus vezérlésű beszédcélú hangoszlop: nyalábszélesség, -döntés. 
  1. előadás: Line-array rendszerek, Nagykoncertek hangosítási nehézségei (oldalirányú lesugárzás, subwooferek pozicionálása).
   Végfokokok teljesítmény-jellemzői: szinusz/zenei/csúcs teljesítmény, csúcs-rms arány, koncerthangosításra optimalizálás, digitális végfok. 
  1. előadás: PA (=Public Addressed) ill. HiFi hangsugárzók összehasonlítása (hatásfok, dinamika, hanghűség)
   Aktív és passzív hangsugárzók összehasonlítása (hatásfok, frekvenciaterjedelem, hanghűség, súly, ár)
   Stúdió monitor, ill. HiFi hangsugárzók összehasonlítása. 
  1. előadás: Mikrofonok hangtechnikai alkalmazása: dinamikus ill. kondenzátor mikrofon, csoportosításuk felhasználás célja szerint.
   Mikrofonok hangtechnika szempontjából fontos paraméterei: frekvenciamenet, iránykarakterisztika. 
  1. előadás: Analóg jelvezetés-technika:
   Szimmetrikus-aszimmetrikus jelvezetés, fantom-táplálás, jelszintek (mikrofon, elektromos hangszerek, vonali szint), dB referenciák: dBV, dBm, dBu, földhurok, DI-Box, digitális audio jelek továbbítása: AES/EBU, SPDIF, ADAT, MADI. 
  1. előadás: Hang-rendszertechnika:
   Mikrofon-keverő, effektek, hangsugárzó, monitorozás, rögzítés
   keverőpult csatorna- és master szekció
   digitális szinkronizálás, automatizálás. 
  1. előadás: Mobil hangosítás speciális kérdései:
   hangjelek vezeték nélküli továbbítása, hangsugárzók és egyéb hangtechnikai elemek tápellátása. 

   A gyakorlatok/laborok részletes tematikája (egyenként 4 óra időtartamban):

  1. Hangstúdió gyakorlat: jelvezetés, rendszertechnika 
   - mikrofon bekötése/megszólaltatása, szintezésének lépései 
   - monitorozás aux kimeneteken 
   - zengetés 
  1. Hangsugárzó rendszerek méréstechnikája. Hangsugárzóból és mikrofonból álló rendszer átvitelének mérése félszabad hangterű mérőszobában. Determinisztikus és sztochasztikus mérőjelek (sweep, MLS, fehér- és színes zajok). A mérés koherenciája. A felszabad hangterű mérőszoba kompenzálása. A mérőmikrofon kalibrálása. 
  1. Hangsugárzó rendszerek modellezése, szimulációja: 
   - a modellező szoftver megismerése 
   - kardioid sub rendszer kialakításának modellezése 
   - mély-/magassugárzók fézismenetének illesztése 

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 10 héten át előadások (a gyakorlatok időpontjában is), utána 3 héten át 1-1 db 4 órás laboratóriumi gyakorlat. A laboratóriumi gyakorlatokra az előadásokon megadott irodalomból és az óraanyagokból készülni kell. 
  10. Követelmények
   • dsMegajánlott jegy: mindhárom kisZH megírása esetén, ha a 3 jegy átlaga eléri vagy meghaladja a 4-est, úgy az ezek átlagaként megajánlott vizsgajegy elfogadásával lehetséges. 

   • Egyéb esetben: írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel. 

   • A félév végi érdemjegy számítása: 
    80% V + 10% kisZH/a + 10% kisZH/b 
    (a legközelebbi egészre kerekítve), ahol V a vizsgajegy, ZH/a ill. ZH/b a két legjobb kisZH-ra kapott jegy. 

   kisZH-k nem pótolhatóak.  

   Szorgalmi időszakban 

   3 db (kis)ZH (időtartama 30 perc), melyek közül min. 2 db-nak az „elégséges” szintet el kell érnie az aláírás megszerzéséhez. 

   Vizsgaidőszakban 

   • Megajánlott jegy: mindhárom kisZH megírása esetén, ha a 3 jegy átlaga eléri vagy meghaladja a 4-est, úgy az ezek átlagaként megajánlott vizsgajegy elfogadásával lehetséges. 

   • Egyéb esetben: írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel. 

   • A félév végi érdemjegy számítása: 
    80% V + 10% kisZH/a + 10% kisZH/b 
    (a legközelebbi egészre kerekítve), ahol V a vizsgajegy, ZH/a ill. ZH/b a két legjobb kisZH-ra kapott jegy. 

  11. Pótlási lehetőségek A kisZH-k nem pótolhatóak. 
  12. Konzultációs lehetőségek A tárgy oktatóival az órák után, ill. az előadóval történő egyeztetés alapján. 
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Takács F, Hangstúdiótechnika, Műegyetemi Kiadó, 2004. 
  Jákó P, Digitális hangtechnika, Kossuth Kiadó, 2005. 

  Frankó M. K., Hangtechnika, lektorált hallgatói jegyzet, 2017. 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra21
  Felkészülés zárthelyire36
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása11
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Márki Ferenc (docens, HIT) 

  Dr. Firtha Gergely (adjunktus, HIT)