Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Űrkutatás és űrtechnológia

  A tantárgy angol neve: Space research and technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. június 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Űrmérnök mesterszak
  Űrmérnöki szakmai ismeretek

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIMA15   2/2/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bacsárdi László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bacsárdi László

  docens

  VIK Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Beneda Károly

  adjunktus

  KJK Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy űrkutatási és űrtechnológiai alapismereteket nyújt. Az űrkutatási/űrtechnológiai projektek alapvetően különböznek a hagyományos projektektől, ugyanis sokszor a tervezésük, kivitelezésük és kiértékelésük nagyon sok évet (akár évtizedeket) is felölel. A tantárgy különböző történelmi és aktuális űrkutatási és űrtechnológiai projektek révén bemutatja az az űrtevékenység sokszínűségét a Föld megismerésétől kezdve a Naprendszeren is túlmutató kutatásokig. Áttekintjük az egyes projektek sikereit és kudarcait is, levonva a megfelelő következtetéseket. Kiemelten koncentrálunk a 2020-as évtized aktuális projektjeire (pl. műholdseregek, földmegfigyelés kisméretű műholdakkal, visszatérés a Holdra, emberes űrrepülés, magánűrhajózás, stb.), és törekszünk a nemzetközi sokszínűségre is (azaz európai és amerikai példák mellett ismertetésre kerülnek pl. dél-amerikai és ázsiai projektek is). A tárgy során bizonyos kiemelt témákhoz vendégelőadókat is hívunk, a félév során pedig aktívan bevonjuk a tárgy hallgatóit is a témakörök feldolgozásába.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Bevezetés

  A tárgy célkitűzéseinek bemutatása, a félév menetének ismertetése. Mit értünk űrkutatás alatt? Az űrtechnológia jelentősége. A régi szereplők és az „új űr" koncepciója. Mit tanulhatunk űrkutatási és űrtechnológiai projektekből? Űrprojektek finanszírozása. A projektekhez tartozó tudománykommunikáció (outreach) fontossága.

   

  1. Bevezető gyakorlat

  A gyakorlat felépítésnek ismertetése. Mintaprojekt bemutatása. Hallgatói csoportok megalakulása, témaválasztás a félévre. Személyes preferenciák átbeszélése.

   

  2. Hétköznapi űralkalmazások

  Az űrtevékenység nem csak a felfedező kutatásokról szól, hanem jelentős hatással van a mindennapjainkra. Hétköznapokban is használt űralkalmazások. Űrtechnológia a Földön: példák technológiatranszferre. Tévhitek: ez nem az űrből jött (pl. tépőzár).

   

  2. Az elmúlt évek spinoffjai

  Válogatás a NASA Spinoff és az ESA BIC által az elmúlt 1-2 évben ismertetett spin-offok közül hallgatói feldolgozásban.

   

  3. Földmegfigyelés

  Földmegfigyelés fontossága. Az amerikai CORONA programtól az európai Copernicus programig.

  Vendégelőadó: földmegfigyelési területtel foglalkozó hazai szakember (pl. az ESA magyar földmegfigyelési delegáltja)

   

  3. Az „új űr" megközelítés

  Magáncégek szerepe és munkássága. (pl. Planet a földmegfigyelésben, Chipsafer az állattenyésztésben, SpaxeX a rakétákkal, stb).

   

  4. Űridőjárás

  Vendégelőadó. A Nap-Föld rendszer és szerepe, fizikai kapcsolatok. Az űridőjárás, a földi magnetoszféra és ionoszféra szerepe az űridőjárásban.

  Vedégelőadó az ELTE TTK-ról vagy a CSFK GGI-ből.

   

  4. Európai űridőjárási projektek feldolgozása.

  Az ESA „Space Weather" témakörében lévő projektek feldolgozása. Kapcsolódó hazai projektek feldolgozása.

   

  5. Történelmi projektek: Holdraszállás

  Az Apollo-program és hatása. Pavlics Ferenc és a holdautó.

   

  5. Visszatérés a Holdra

  Az aktuális amerikai, európai, orosz, kínai, indiai Hold kutatási programok áttekintése.

   

  6. Célpontban a Mars

  Miért pont a vörös bolygó? A Mariner-4-től a Curiosity-ig. Roverek és űrszondák a Marson. Indiai, kínai és arab Mars-programok.

  Vendégelőadó: bolygókutatással foglalkozó szakember

   

  6. Sikertelen Mars-küldetések

  Sikertelen Mars-projektek feldolgozása. Mit lett a kudarcok következménye? Mit tanulhatunk a hibákból?

   

  7. Leszállás egy üstökösre

  A Rosetta és a Philae program. Magyar közreműködés a projektben. Az eredmények áttekintése.

  Meghívott vendégelőadó a Wigner Fizikai Kutatóközpontból.

   

  7. Űrbányászat

  Űrbányászattal kapcsolatos projektek és technológiai kihívások áttekintése.

   

  8. Feljutni a világűrbe

  Az amerikai űrrepülőgépprogram tanulságai. Magánűrhajók (Crew Dragon, Starliner). Az űrturizmus hajnala.

   

  8. Magyar űrtevékenység - tudomány született

  Vendégelőadó: Beszélgetés a hazai űrkutatás valamelyik megteremtőjével

   

   

  9. Emberes űrrepülés

  Vendégelőadó. Az emberes űrrepülés aktuális projektjeinek áttekintése (amerikai, európai, kínai tervek). Az űrturizmus szerepe. Hazai űrélettani kísérletek.

  Vendégelőadó: Farkas Bertalan magyar űrhajós/vagy a második magyar űrhajóst kiválasztó bizottságból valaki.)

   

  9. A hosszú távú emberes űrrepülés kérdései

  Hosszú távú emberes űrrepülés technológiai és egyéb kérdései.

   

  10. Űrállomások

  A Mir űrállomás. Nemzetközi Űrállomás. Kínai űrállomások.

  Lehetséges külföldi vendégelőadó: angol nyelvű vendégelőadás az ESA/ESOC-tól

   

  10. Laboratórium a Föld felett

  Űrállomásokon végzett tudományos kísérletek áttekintése

   

  11. Űrtávközlés

  Az első távközlési műholdak (Szputnyik-1, SCORE, Echo 1, OSCAR 1, Telstar 1, Intelsat 1). Űrtávközlési projektek napjainkban. Optikai távközlés az ESA-nál: HydRON és SAGA:

  Lehetséges külföldi vendégelőadó: angol nyelvű vendégelőadás az ESA távközlési igazgatóságától - ESA ESTEC D/TIA). Lehetséges magyar vendégelőadó az NMHH-ból.

   

  11. Műholdseregek

  Az Iridium-csődtől a Starlinkig. A Starlink-projekt technológia, társadalmi és jogi kihívásai.

   

  12. Bolygóvédelem (szünet esetén a téma kimaradhat)

  A bolygóvédelem (planetary defense) fontossága. Űrszemét. A Torino-skála. Cseljabinszk-i esemény. Bolygóvédelmi módszerek áttekintése (kinetikus, nukleáris).

  Lehetséges külföldi vendégelőadó: angol nyelvű vendégelőadás az ESA/ESOC Planetary Defence irodájától

   

  12. Kitekintés a „nagyokon" túl

  Dél-amerikai, afrikai és ázsiai (India, Kína, Japán) űrkutatási koncepciók.

   

  13. Asztrobiológia (szünet esetén a téma kimaradhat)

  Asztrobiológia jelentősége. Exobolygók. SETI. A San Marino-skála.

  Vendégelőadó az adott területről.

   

  13-14. Látogatás űrkutatással foglalkozó kutatóintézetnél vagy űrtechnológiai vállalatnál.

  A látogatás (tekintettel a kapcsolódó közlekedési időre is) két gyakorlat idejének felel meg.

   

  14. Félévzárás és kitekintés

  A félév összefoglalása. Az előttünk álló évtized izgalmas űrprojektjei. Tervezett hazai projektek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás. A tárgy sikeres elvégzése és az ismeretek egymásra épülése miatt a leadott tananyag folyamatos elsajátítása szükséges.

  Gyakorlat: Egyes kiválasztott témakörök önálló/kiscsoportos feldolgozása különböző szempontok alapján, a gyakorlati alkalmakon ezen témakörök közös átbeszélése.

  10. Követelmények

  a.    A szorgalmi időszakban:

   

  1 darab legalább 15 perces kiselőadás tartása a félév elején felkínált témakörökből választva a tárgy valamelyik (megadott) gyakorlati óráján.

  1 darab nagy házi feladat beadása a félév 11. oktatási hetének végéig (a nagy házi feladat témája a félév elején felkínált témakörök közül kerül kiválasztásra)

   

  b.    A vizsgaidőszakban:

   

  Nincs


  c.    Elővizsga:


  Nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  A kiselőadás a pótlási héten pótolható. A nagy házi feladat a pótlási héten pótolható. (A pótlási héten mind a kiselőadás, mind a házi feladat pótlására van lehetőség.)

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadások előtt és után, valamint bármikor, de előre egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Almár I., Horváth A., Both Előd: Űrtan. Springer Hungarica, Budapest, 1996., ISBN: 9638455829

  Elek László (szerk): Tudomány születik, Magyar Asztronautikai Társaság, 2014, ISBN 978-963-7367-05-2

  Elek László (szerk): Táguló határok, Magyar Asztronautikai Társaság, 2016, ISBN 978 963 7367 09 0

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra6
  Félévközi készülés gyakorlatokra
  14
  Felkészülés laborra
  0
  Felkészülés zárthelyire0
  Önálló tananyag feldolgozás
  8
  Házi feladat elkészítése20
  Kiselőadásra készülés
  16
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bacsárdi László

  docens

  VIK Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék