Videótechnika

A tantárgy angol neve: Video Technologies

Adatlap utolsó módosítása: 2019. február 6.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Hang- és stúdiótechnika mellékspecializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIMA13 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Márki Ferenc,
4. A tantárgy előadója
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Firtha Gergely
 tudományos segédmunkatárs
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz. 
Dr. Márki Ferenc
 egyetemi docens
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A Multimédia rendszerek és szolgáltatások főspecializáció tantárgyainak (elsősorban A multimédia technológiák alapjai c. tantárgy) témakörei
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIM249" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIM249", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
Az érvényben levő "Szakirány-és ágazatválasztási szabályzat"-ban foglaltak szerint.
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy a digitális videotechnika kérdéseivel foglalkozik, kitérve a fontosabb stúdiójel-komponens formátumok, interfészek és professzionális tömörítési eljárások részleteire. Bemutatja a videokamerák felépítését, a kamerák legfontosabb jelfeldolgozási lépéseit. Rendszertechnikai szinten bemutatja a korszerű videostúdiók felépítését és munkafolyamatait, kitérve egyes utófeldolgozási munkafolyamatokra is. A tárgy röviden érinti a digitális mozi és a digitális filmes munkafolyamatok egyes technikai részleteit is.
8. A tantárgy részletes tematikája
 1. Az emberi látás pszichofizikai alapjai, színérzékelés, kontrasztérzékelés, világosság-adaptáció
 2. Színterek és videojel-komponensek (az SD és HD TV RGB színterei, egyéb színterek, mint sRGB, Adobe RGB) Színkülönbségi jelkomponensek és stúdió kódtartományok
 3. Stúdió interfész formátumok: SDI, HD-SDI, 3G-SDI
 4. DVI és HDMI interfészek: csatornakódolás módja és az átvitt információk
 5. HDTV és UHDTV szabványok. Raszter formátumok, mintavételi frekvenciák, képfrissítési frekvenciák
 6. Digitális mozi szabvány (DCI). DCI színtér, transzfer karakterisztika, képkódolás módja.
 7. Professzionális kodekformátumok. az MPEG-2 és a H.264/AVC professzionális változatai. Rögzítési médiumok.
 8. Videokamerák felépítése, CMOS/CCD érzékelők működésének alapjai, jellemzői. Érzékelő dinamikatartomány, zajforrások.
 9. Optikai alapok, expozíció, záridő, írisz, mélységélesség fogalmai, képalkotási alapok, példák.
 10. Jelfeldolgozási lépések a kamerán belül. Expozícióvezérlés, csúcs-fénykompresszió.
 11. Színkorrekciók, fehéregyensúly állítás, tónuskorrekciók. A fehéregyensúly beállítás elvi háttere. Utólagos színkorrekciók, elsődleges és másodlagos korrekciók.
 12. Videokulcsolás és egyéb videoeffektusok.
 13. Videostúdió rendszertechnika, munkafolyamatok. Videostúdió felépítése, jellemző eszközei. Korszerű IT alapú megoldások a stúdión belül.
 14. A digitális filmforgatás munkafolyamatai és egyes technikai részletei.

Gyakorlatok:
 1. MATLAB képfeldolgozási gyakorlatok: RAW képfeldolgozás, De-bayering, kvantálás, képtömörítés
 2. MATLAB képfeldolgozási gyakorlatok: képtömörítési eljárások vizsgálata, transzformációs kódolások, blokképzés, blokkosodás,
 3. MATLAB képfeldolgozási gyakorlatok: videominőségi metrikák vizsgálata (PSNR, SSIM)
 4. Professzionális videotömörítési eljárások minőségvizsgálata: MPEG, XDCAM, HD 422, AVC-Intra
 5. Videoszerkesztés és -vágás alapjai, munkafolyamata
 6. Video kompozitálás, kulcsolás
 7. Szín és tónuskorrekciós lépések

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás heti 2 tanórában és gyakorlat, demonstrációk heti egy tanórában. A gyakorlatok sikeres elvégzése és az ismeretek egymásra épülése miatt a leadott tananyag folyamatos elsajátítása szükséges.
10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban:
  • A félévvégi aláírás feltétele a tanórák legalább 50%-án való részvétel.
 • ZH teljesítése
  • Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén PótZH
 • A vizsgaidőszakban:
  • A vizsga írásbeli.

11. Pótlási lehetőségek 1 pót ZH a szorgalmi időszakban, 1 pót-pótZH a pótlási időszakban.

12. Konzultációs lehetőségek Az előadások után, a zárthelyik előtt, valamint a hallgatók igénye alapján, előzetesen egyeztetett időpontokban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az előadások jegyzetekkel kiegészített fóliái a hallgatók számára elektronikus formában elérhető a tanszéki moodle rendszeren keresztül (http://moodle.hit.bme.hu)
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra16
Felkészülés zárthelyire22
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés40
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Mócsai Tamás
 tudományos segédmunkatárs
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz. 
Dr. Márki Ferenc
 egyetemi docens
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz.