Hangtechnika

A tantárgy angol neve: Audio Technologies

Adatlap utolsó módosítása: 2019. március 12.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Hang- és stúdiótechnika mellékspecializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIMA12 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Márki Ferenc,
4. A tantárgy előadója
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Márki Ferenc
 egyetemi docens
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A Műszaki akusztika c. mellékszakirány témakörei.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIM321" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIM321", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIHIMA20", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIMA20", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
Az érvényben levő "Szakirány-és ágazatválasztási szabályzat"-ban foglaltak szerint.
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja azon tevékenységek alapvető ismereteinek elsajátítása, amelyeket a magát „hangmérnöknek” valló gyakorló szakembertől elvárnak. Különös hangsúlyt kapnak az élő hangosítás kérdései, ugyanis ezen a téren a legszembeötlőbb az ezzel foglalkozók műszaki tudásának a hiánya. A tárgy kitüntetett célja, hogy a villamosmérnöki alapismeretekkel már rendelkező hallgatók tudásukat hangtechnikai ismeretekkel kibővítve képesek legyenek hangosítási ill. egyéb hangtechnikai feladatokat kompetens módon ellátni.
8. A tantárgy részletes tematikája Előadások (egyenként 2 óra időtartamban):

 1. előadás: Akusztikai alapok rövid átismétlése hangtechnikai szemszögből:
hangnyomás, hangnyomásszint, hanghullám fajták.
 2. előadás: Visszaverődések zárt terekben: Sabine, Eyring féle utózengési idő képletek, Energia-lecsengési görbe, kritikus sugár, állóhullámok, jó elnyelés biztosítása.
 3. előadás: Pszichoakusztika I: az emberi fül szerkezete és a hallás folyamata, hangosságszint, szubjektív hangosság, phon ill. sone fogalmak, kritikus sávok.
 4. előadás: Pszichoakusztika II: egyidejű elfedési jelenség, elő/utóelfedés ill. ezek  kihasználása pszichoakusztikus kódolásokban, tranziens-detekció.
 5. előadás: hangforrás lokalizáció (beérkező intenzitás/fázis alapján),
sztereó irányhallás (fantomforrás lokalizáció)
térhatású hanglesugárzás: Quadro, Dolby Stereo, -Surround (Pro Logic), -Digital
Haas hatás (irányhallás teremben, kihasználása hangosítási feladatok során).
 6. előadás: Hangsugárzók rendszerek alapelemei és azok jellemzői (normál, tölcséres, klaszter), subwooferek/hangsugárzók falhoz/sarokba állításának hatása.
 7. előadás: Irányított hanglesugárzás, iránykarakterisztika értelmezés. Elektronikus vezérlésű beszédcélú hangoszlop: nyalábszélesség, -döntés.
 8. előadás: Line-array rendszerek, Nagykoncertek hangosítási nehézségei (oldalirányú lesugárzás, subwooferek pozicionálása).
Végfokokok teljesítmény-jellemzői: szinusz/zenei/csúcs teljesítmény, csúcs-rms arány, koncerthangosításra optimalizálás, digitális végfok.
 9. előadás: PA (=Public Addressed) ill. HiFi hangsugárzók összehasonlítása (hatásfok, dinamika, hanghűség)
Aktív és passzív hangsugárzók összehasonlítása (hatásfok, frekvenciaterjedelem, hanghűség, súly, ár)
Stúdió monitor, ill. HiFi hangsugárzók összehasonlítása.
 10. előadás: Mikrofonok hangtechnikai alkalmazása: dinamikus ill. kondenzátor mikrofon, csoportosításuk felhasználás célja szerint.
Mikrofonok hangtechnika szempontjából fontos paraméterei: frekvenciamenet, iránykarakterisztika.
 11. előadás: Analóg jelvezetés-technika:
Szimmetrikus-aszimmetrikus jelvezetés, fantom-táplálás, jelszintek (mikrofon, elektromos hangszerek, vonali szint), dB referenciák: dBV, dBm, dBu, földhurok, DI-Box, digitális audio jelek továbbítása: AES/EBU, SPDIF, ADAT, MADI.
 12. előadás: Hang-rendszertechnika:
Mikrofon-keverő, effektek, hangsugárzó, monitorozás, rögzítés
keverőpult csatorna- és master szekció
digitális szinkronizálás, automatizálás.
 13. előadás: Mobil hangosítás speciális kérdései:
hangjelek vezeték nélküli továbbítása, hangsugárzók és egyéb hangtechnikai elemek tápellátása.
+1 előadás időtartamban: 3 db egyenként 30 perces kisZH (a félév során kb. egyenletesen elosztva)

Gyakorlatok (egyenként 4 óra időtartamban):
 1. Hangstúdió gyakorlat: jelvezetés
 2. Hangsugárzó rendszerek összeállítása, mérése
 3. Hangeffektek megvalósítása (Matlab)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 10 héten át előadások, utána 3 héten át 1-1 db 4 órás laboratóriumi gyakorlat. A laboratóriumi gyakorlatokra az előadásokon megadott irodalomból és az óraanyagokból készülni kell.
10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban: 3 db ZH-nak nem minősülő írásbeli félévközi ellenőrzés  (időtartama 30 perc), továbbiakban kisZH, melyek közül min. 2 db-nak az „elégséges” szintet el kell érnie az aláírás megszerzéséhez.
 • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel
 • A félév végi érdemjegy számítása: 80% V + 10% kisZH/a + 10% kisZH/b
(a legközelebbi egészre kerekítve), ahol V a vizsgajegy, ZH/a ill. ZH/b a két legjobb kisZH-ra kapott jegy.
 • Megajánlott jegy: mindhárom kisZH megírása esetén, ha a 3 jegy átlaga eléri vagy meghaladja a 4-est, úgy az ezek átlagaként megajánlott vizsgajegy elfogadásával lehetséges
 • Elővizsga: nincs
11. Pótlási lehetőségek A kisZH-k nem pótolhatóak.

12. Konzultációs lehetőségek Az órák után, ill. az előadóval történő egyeztetés alapján.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Takács F, Hangstúdiótechnika, Műegyetemi Kiadó, 2004.
Jákó P, Digitális hangtechnika, Kossuth Kiadó, 2005.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra18
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés40
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Márki Ferenc
 egyetemi docens
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz.
Dr. Augusztinovicz Fülöp
 egyetemi tanár
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz.