Hálózati multimédia rendszerek és szolgáltatások

A tantárgy angol neve: Networked Multimedia Systems and Services

Adatlap utolsó módosítása: 2022. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnök mesterszak (MSc)
Multimédia rendszerek és szolgáltatások főspecializáció
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIMA09 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Huszák Árpád,
4. A tantárgy előadója
Név
Beosztás
Tanszék, Int.
Dr. Huszák Árpád
egyetemi adjunktus
HIT
Dr. Szabó Csaba Attila
professor emeritus
HIT
Petkovics Ármin
tudományos segédmunkatárs
HIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Számítógép- és távközlő hálózatokkal kapcsolatos alapismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIM248" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIEEM243" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIM248", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIEEM243", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
Az érvényben levő "Szakirány-és ágazatválasztási szabályzat"-ban foglaltak szerint.
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy a digitális médiaterjesztés, az IPTV és az internetes médiaszolgáltatások technológiái, rendszertechnikái és az azokon megvalósítható alkalmazások és szolgáltatások nyújtása témaköreiben ad korszerű ismereteket. Az MSc-szintnek megfelelően a hallgatók a fenti ismeretek megszerzése mellett képessé válnak a technológiák értékelésére, a megfelelő technikák megválasztására, pozícionálására, az adott célra szóbajövő megoldások összehasonlító elemzésére, teljesítőképességük vizsgálatára. Az elsajátítható tudás jól alkalmazható tartalomszolgáltatást és hálózatszolgáltatást nyújtó, valamint rendszerintegrációt végző cégeknél.
8. A tantárgy részletes tematikája 1. előadás A hálózati multimédia történeti áttekintése. Médiatovábbító hálózatok, protokollok és szolgáltatások áttekintése.

2. előadás Média streaming-technikák protokolljai (RTP/RTCP/RTSP és HTTP streaming), adaptív média átviteli megoldások.

3. előadás IP multicast.

4. előadás Mobil multimédia. QoS kihívások. Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS), DVB-H

5. előadás Gyorsítótárazás (caching). Média cahing stratégiák, algoritmusok.

6. előadás Médiaelosztó rendszerek. Content Delivery Network (CDN)

7. előadás Médiatároló és -elosztó rendszerek, felhő (cloud) megoldások, médiatartalom-elosztó hálózatok, P2P streaming megoldások.

8. előadás IPTV rendszerek, IPTV hozzáférési hálózati technológiák, rendszertechnika. IPTV felhasználói készülékek, feltételes hozzáférés, interaktivitás, video-on-demand.

9. előadás Médiatovábbítás az Interneten. Internet TV, az OTT (Over the Top Content) szolgáltatási modellje.

10. előadás A multimédia-kommunikáció továbbfejlődési irányai: 3D multiview videó és Free Viewpoint TV.

11. előadás Digitális jogkezelő rendszerek, DRM architektúra, titkosítás, vízjelezés.

12. előadás Média a web-en. Real-Time Communications (RTC) for Web (WebRTC)

13. előadás Médiaátvitel a járműkommunikációban. Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS).

14. előadás A multimédia szolgáltatások nyújtásának üzleti modelljei. Árazási modellek. Szolgáltatók az NGN-modellben. Új típusú szolgáltatók, virtuális szolgáltatók.

Gyakorlatok:

1. gyakorlat RTSP/RTP és HTTP streaming
2. gyakorlat IP multicast forgalom vizsgálata
3. gyakorlat Média QoS elemzése, QoS paraméterek hatásainak vizsgálata
4. gyakorlat Médiatovábbítás az Interneten (Internet TV, OTT)
5. gyakorlat 3D Multiview és Free Viewpoint TV
6. gyakorlat Multimédia-szolgáltatások nyújtását támogató technológiák (IMS)
7. gyakorlat Titkosított médiakommunikáció

 


9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás heti 3 tanórában és gyakorlat, demonstrációk heti egy tanórában. A gyakorlatok sikeres elvégzése és az ismeretek egymásra épülése miatt a leadott tananyag folyamatos elsajátítása szükséges.
10. Követelmények - A szorgalmi időszakban a félévvégi aláírás feltétele:
o Házi feladat teljesítése
 Adott listából választható önálló feladat alapján rövid tanulmány és kiselőadás elkészítése
 A választható feladatok a 2. oktatási héten kerülnek kiírásra.
 A házi feladat (tanulmány) beadása a 13. hét végéig.
 Kiselőadás megtartása a 14. héten előre egyeztetett időpontban.

- A vizsgaidőszakban:
o A vizsga írásbeli.
o A házi feladat értékelése beleszámít a félév végi osztályzatba.


11. Pótlási lehetőségek A házi feladat különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adható le késedelmesen.
A kiselőadás pótlólagos megtartására a pótlási héten, előre egyeztetett időpontban kerülhet sor.


12. Konzultációs lehetőségek Az előadások után, a zárthelyik előtt, valamint a hallgatók igénye alapján, előzetesen egyeztetett időpontokban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az előadások jegyzetekkel kiegészített fóliái a hallgatók számára elektronikus formában elérhető a tanszéki moodle rendszeren keresztül (http://moodle.hit.bme.hu)

- Jenq-Neng Hwang: Multimedia Networking - From Theory to Practice. Cambridge University Press, 2009, ISBN:9780521882040

- Fischer, Walter: Digital Video and Audio Broadcasting Technology, 3rd Ed., Springer, 2010, ISBN 978-3-642-11611-7


- Gerard O'Driscoll: Next Generation IPTV Services and Technologies. Wiley, 2008, ISBN: 978-0-470-16372-6


14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés40
Összesen120
Egyéb megjegyzések
Név
Beosztás
Tanszék, Int.
Dr. Huszák Árpád
egyetemi adjunktus
HIT
Dr. Szabó Csaba Attila
egyetemi tanár
HIT
Petkovics Ármin
tudományos segédmunkatárs
HIT