Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózati multimédia rendszerek és szolgáltatások

  A tantárgy angol neve: Networked Multimedia Systems and Services

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. február 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnök mesterszak (MSc)
  Multimédia rendszerek és szolgáltatások főspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIMA09 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Huszák Árpád,
  4. A tantárgy előadója
  Név
  Beosztás
  Tanszék, Int.
  Dr. Huszák Árpád
  egyetemi adjunktus
  HIT
  Dr. Szabó Csaba Attila
  egyetemi tanár
  HIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Számítógép- és távközlő hálózatokkal kapcsolatos alapismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIM248" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIEEM243" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIM248", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEM243", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  Az érvényben levő "Szakirány-és ágazatválasztási szabályzat"-ban foglaltak szerint.
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy a digitális médiaterjesztés, az IPTV és az internetes médiaszolgáltatások technológiái, rendszertechnikái és az azokon megvalósítható alkalmazások és szolgáltatások nyújtása témaköreiben ad korszerű ismereteket. Az MSc-szintnek megfelelően a hallgatók a fenti ismeretek megszerzése mellett képessé válnak a technológiák értékelésére, a megfelelő technikák megválasztására, pozícionálására, az adott célra szóbajövő megoldások összehasonlító elemzésére, teljesítőképességük vizsgálatára.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. előadás    A hálózati multimédia történeti áttekintése. Az analóg műsorszórás és –terjesztés technológiái. Digitális tv és audió műsorszórás. Továbbító hálózatok és szolgáltatások áttekintése.

  2. előadás    Média streaming-technikák protokolljai (RTSP/RTP és HTTP streaming)

  3. előadás    IP multicast, adaptív média átviteli megoldások.

  4. előadás    Mobil multimédia. QoS kihívások.

  5. előadás    Médiatároló és -elosztó rendszerek. Gyorsítótárazás (caching), felhő (cloud) megoldások, médiatartalom-elosztó hálózatok, P2P streaming megoldások.

  6. előadás    IPTV rendszerek, IPTV hozzáférési hálózati technológiák, rendszertechnika. IPTV felhasználói készülékek, feltételes hozzáférés, interaktivitás, video-on-demand.

  7. előadás    Médiatovábbítás az Interneten. Internet TV, az OTT (Over the Top Content) szolgáltatási modellje.

  8. előadás    A multimédia-kommunikáció továbbfejlődési irányai: UHDTV, multiscreen tv, 3D Multiview és Free Viewpoint TV.

  9. előadás    Authentication, Authorization, Accounting és számlázási rendszerek. Radius és Diameter.

  10. előadás    Digitális jogkezelő rendszerek, DRM architektúra, titkosítás, vízjelezés. MPEG-21 nyelv.

  11. előadás    Multimédia-szolgáltatások nyújtását támogató technológiák (IMS).

  12. előadás    A multimédia-kommunikáció alkalmazási területei (audió-vizuális kollaboráció, e-learning, e-health és telemedicina rendszerek, smart environments).

  13. előadás    Új média-előállítási és -fogyasztási modellek, a közösségi elem integrálása a médiafogyasztásba és terjesztésbe: social media, social TV. A hagyományos médiafogyasztás és a Web 2.0 lehetőségeinek kombinálása.

  14. előadás    A multimédia szolgáltatások nyújtásának üzleti modelljei. Vertikális szolgáltatók és az általuk nyújtott beszéd-adat- és videó (triple play) szolgáltatások. Mobilszolgáltatók. Árazási modellek. Szolgáltatók az NGN-modellben. Új típusú szolgáltatók, virtuális szolgáltatók.

  Gyakorlatok:

  1. gyakorlat    RTSP/RTP és HTTP streaming
  2. gyakorlat    IP multicast forgalom vizsgálata
  3. gyakorlat    Média QoS elemzése, QoS paraméterek hatásainak vizsgálata
  4. gyakorlat    Médiatovábbítás az Interneten (Internet TV, OTT)
  5. gyakorlat    3D Multiview és Free Viewpoint TV
  6. gyakorlat    IMS a gyakorlatban
  7. gyakorlat    Social media alkalmazási lehetőségei

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás heti 3 tanórában és gyakorlat, demonstrációk heti egy tanórában. A gyakorlatok sikeres elvégzése és az ismeretek egymásra épülése miatt a leadott tananyag folyamatos elsajátítása szükséges.
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban:
  •    A gyakoraltok való részvétel kötelező, hiányzás a félév során megtartott gyakorlatok maximum 30%-áról tolerált (7 gyakorlat esetén maximum 2 mulasztható)
  •   
  •    ZH teljesítése
  •    Házi feladat teljesítése
  o    Adott listából választható önálló feladat alapján rövid tanulmány és kiselőadás elkészítése
  o    A választható feladatok a 2. oktatási héten kerülnek kiírásra.
  o    A házi feladat (tanulmány) beadása a 13. hét, péntek 12:00-ig.
  o    Kiselőadás megtartása a 14. héten előre egyeztetett időpontban.
  A vizsgaidőszakban:
  •    A vizsga írásbeli.

  11. Pótlási lehetőségek 1 pótZH a szorgalmi időszakban, 1 pót-pótZH a pótlási időszakban.
  A házi feladat különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig (utolsó munkanap 12 óra) adható le késedelmesen.
  A kiselőadás pótlólagos megtartására a pótlási héten, előre egyeztetett időpontban, a házi feladat leadása után kerülhet sor.

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadások után, a zárthelyik előtt, valamint a hallgatók igénye alapján, előzetesen egyeztetett időpontokban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az előadások jegyzetekkel kiegészített fóliái a hallgatók számára elektronikus formában elérhetően.

  • Jenq-Neng Hwang: Multimedia Networking - From Theory to Practice. Cambridge University Press,  2009, ISBN:9780521882040
  • Fischer, Walter: Digital Video and Audio Broadcasting Technology, 3rd Ed., Springer, 2010, ISBN 978-3-642-11611-7    
  • Gerard O'Driscoll: Next Generation IPTV Services and Technologies. Wiley, 2008, ISBN: 978-0-470-16372-6

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés42
  Összesen120
  Egyéb megjegyzések
  Név
  Beosztás
  Tanszék, Int.
  Dr. Huszák Árpád
  egyetemi adjunktus
  HIT
  Dr. Szabó Csaba Attila
  egyetemi tanár
  HIT