Mobil és vezeték nélküli hálózatok

A tantárgy angol neve: Mobile and Wireless Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2019. február 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak
MSc. képzés
Multimédia rendszerek és szolgáltatások főspecializáció
Vezetéknélküli rendszerek és alkalmazások főspecializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIMA07 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Sándor,
4. A tantárgy előadója
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
 Dr. Do Van Tien
egyetemi tanár
 Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
 Dr. Fazekas Péter
tudományos munkatárs
 Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
 Jakab Tivadar
címzetes docens Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
 Dr. Telek Miklós
egyetemi tanár Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
 Dr. Zsóka Zoltán
egyetemi docens
 Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIM171" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIHIM172" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVITMM155" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIHIM218" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIM171", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIM172", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMM155", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIM218", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a mobil távközlés leglényegesebb technológiáival, illetve annak lehetőségeivel multimédia átviteli feladatoknál. A mobil technológiákat csak funkcionális egységek, illetve hivatkozható funkciók szintjén tárgyalja, nem megy az egyes funkciók, részleteibe. Ilyen szinten ismerteti a mobil hálózatok megvalósításához szükséges gerinchálózati technológiák alapelemeit és alapfunkcióit is.
A multimédia átviteléről szóló rész célja, hogy bemutassa, hogyan támogatják ezt az egyes technológiák. Ezzel kapcsolatosan a következő felmerülő problémákat is hangsúlyosan tárgyaljuk: átviteli követelmények modellezése, számszerűsítése, a követelményeknek megfelelő megoldások tervezése az alkalmazható technológiákhoz illeszkedve.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. előadás: Nyilvános, közcélú, cellás mobil hálózatok felépítésének, funkcionális elemeinek bemutatása.
 2. előadás: Mobilhálózati protokollok fejlődése. Mobilitás-menedzsment, handover lehetőségek, megoldások.
 3. előadás: Mobilitás támogatás magasabb rétegekben, IPv4, illetve IPv6 esetén.
 4. előadás: A rádiós interfész képességei és követelményei 2G, 3G, 4G és 5G rendszerekben.
 5. előadás: Nem közcélú, kis kiterjedésű, szélessávú vezeték nélküli hálózati technológiák bemutatása.
 6. előadás: Az elterjedt megoldások (WiFi, WiMax, Bluetooth, UWB, ZigBee, AdHoc, SDN) tipikus berendezései, protokolljai.
 7. előadás: Heterogén mobilhálózatok kialakításának kérdései.
 8. előadás: Mobil backhaul és gerinc hálózat követelményei, megoldásai. A backhaul és core összeköttetések átvitele vezetékes alapú transzport hálózatokon.
 9. előadás: Transzport hálózattal szembeni követelmények és tipikus megoldások a különböző hálózati szegmensekben (vezetékes hozzáférési, aggregáció, gerinc).
 10. előadás: Transzport hálózattal szembeni követelmények és tipikus megoldások mobil-specifikus részletei.
 11. előadás: Követelmények értelmezése, mennyiségek, QoS jellemzők származtatása. Minőségi és megbízhatósági követelmények modellezése.
 12. előadás: Minőség biztosításának megoldásai a transzport hálózati technológiákban (xPON, CWDM, DWDM, CET, MPLS, IP/MPLS). Mobil specifikus problémák.
 13. előadás: Multimédia forgalom átvitelének követelményei.
 14. előadás: Tipikus technológiai megoldások mobil és transzport hálózati technológiákban.

Az előadásokon elhangzó ismereteket a témához kapcsolódó esettanulmányok egészítik ki. A gyakorlatok anyaga a következő:

 1. gyakorlat: Mobilhálózatok. Mobilitás-menedzsment, és handover elemzése.
 2. gyakorlat: Mobilitás IPv4, illetve IPv6 esetén. A rádiós interfész.
 3. gyakorlat: WiFi, WiMax, Bluetooth, UWB, ZigBee, AdHoc, SDN berendezések és működés.
 4. gyakorlat: Heterogén mobilhálózatok. Mobil backhaul és gerinc hálózat.
 5. gyakorlat: Követelmények meghatározása a transzport hálózatra.
 6. gyakorlat: QoS és megbízhatósági modellezés. Technológiákhoz kötődő modellek.
 7. gyakorlat: Multimédia modellezése.


9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti kétórás előadások, kéthetente egy kétórás gyakorlat.
A gyakorlatok sikeres elvégzése és az ismeretek egymásra épülése miatt a leadott tananyag folyamatos elsajátítása szükséges.
Az irodalom-feldolgozásos házi feladatok bemutatása a gyakorlati órák keretében történik a félév során folyamatosan.

10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:
•    A gyakoraltok való részvétel kötelező, hiányzás a félév során megtartott gyakorlatok maximum 30%-áról tolerált (7 gyakorlat esetén maximum 2 mulasztható)
•    Három kiszárthelyi, melyből kettőnek a sikeres teljesítése szükséges az aláírás megszerzéséhez.
•    Házi feladat. A hallgatók a félév során egy, kis csoportokban vagy önállóan elvégzendő irodalom-feldolgozási feladatot kapnak. A feladat megoldása során mélyebben elmerülnek egy, a tárgyhoz kapcsolódó témában. A feladat teljesítése szóban, a feldolgozott téma rövid bemutatásával történik.
•    Adott listából választható önálló feladat alapján rövid tanulmány és kiselőadás elkészítése
•    A választható feladatok a 2. oktatási héten kerülnek kiírásra.
•    A házi feladat (tanulmány) beadása és a kiselőadás megtartása a tárgytematika ütemezéséhez illesztett előre egyeztetett időpontokban.
b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga (a félévközi eredmények nem számítanak bele a vizsgaeredménybe).

11. Pótlási lehetőségek A kiszárthelyi eredmények nem javíthatók.
A házi feladat különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adható le késedelmesen. A kiselőadás pótlólagos megtartására a pótlási héten, előre egyeztetett időpontban kerülhet sor.

12. Konzultációs lehetőségek

A tárgyból a zárthelyiket megelőzően igény esetén konzultációt tartunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A felkészülést az erre a célra elkészített kibővített elektronikus óraanyag és mintapéldák segítik. Az egyéb felhasználható irodalom listája elérhető a tárgy honlapjáról.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés előadásra12
Félévközi készülés gyakorlatra
14
Felkészülés zárthelyire9
Házi feladat elkészítése11
Vizsgafelkészülés32
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
 Dr. Do Van Tien
egyetemi tanár
 Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
 Dr. Fazekas Péter
tudományos munkatárs
 Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
 Jakab Tivadar
címzetes docens Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
 Dr. Telek Miklós
egyetemi tanár Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
 Dr. Zsóka Zoltán
egyetemi docens
 Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék