Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobil és vezeték nélküli hálózatok

  A tantárgy angol neve: Mobile and Wireless Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. február 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak
  MSc. képzés
  Multimédia rendszerek és szolgáltatások főspecializáció
  Vezetéknélküli rendszerek és alkalmazások főspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIMA07 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Sándor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
   Dr. Do Van Tien
  egyetemi tanár
   Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
   Dr. Fazekas Péter
  tudományos munkatárs
   Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
   Jakab Tivadar
  címzetes docens Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
   Dr. Telek Miklós
  egyetemi tanár Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
   Dr. Zsóka Zoltán
  egyetemi docens
   Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIM171" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHIM172" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVITMM155" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHIM218" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIM171", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIM172", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMM155", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIM218", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHIMA07", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA07", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a mobil távközlés leglényegesebb technológiáival, illetve annak lehetőségeivel multimédia átviteli feladatoknál. A mobil technológiákat csak funkcionális egységek, illetve hivatkozható funkciók szintjén tárgyalja, nem megy az egyes funkciók, részleteibe. Ilyen szinten ismerteti a mobil hálózatok megvalósításához szükséges gerinchálózati technológiák alapelemeit és alapfunkcióit is.
  A multimédia átviteléről szóló rész célja, hogy bemutassa, hogyan támogatják ezt az egyes technológiák. Ezzel kapcsolatosan a következő felmerülő problémákat is hangsúlyosan tárgyaljuk: átviteli követelmények modellezése, számszerűsítése, a követelményeknek megfelelő megoldások tervezése az alkalmazható technológiákhoz illeszkedve.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. előadás: Nyilvános, közcélú, cellás mobil hálózatok felépítésének, funkcionális elemeinek bemutatása.
  2. előadás: Mobilhálózati protokollok fejlődése. Mobilitás-menedzsment, handover lehetőségek, megoldások.
  3. előadás: Mobilitás támogatás magasabb rétegekben, IPv4, illetve IPv6 esetén.
  4. előadás: A rádiós interfész képességei és követelményei 2G, 3G, 4G és 5G rendszerekben.
  5. előadás: Nem közcélú, kis kiterjedésű, szélessávú vezeték nélküli hálózati technológiák bemutatása.
  6. előadás: Az elterjedt megoldások (WiFi, WiMax, Bluetooth, UWB, ZigBee, AdHoc, SDN) tipikus berendezései, protokolljai.
  7. előadás: Heterogén mobilhálózatok kialakításának kérdései.
  8. előadás: Mobil backhaul és gerinc hálózat követelményei, megoldásai. A backhaul és core összeköttetések átvitele vezetékes alapú transzport hálózatokon.
  9. előadás: Transzport hálózattal szembeni követelmények és tipikus megoldások a különböző hálózati szegmensekben (vezetékes hozzáférési, aggregáció, gerinc).
  10. előadás: Transzport hálózattal szembeni követelmények és tipikus megoldások mobil-specifikus részletei.
  11. előadás: Követelmények értelmezése, mennyiségek, QoS jellemzők származtatása. Minőségi és megbízhatósági követelmények modellezése.
  12. előadás: Minőség biztosításának megoldásai a transzport hálózati technológiákban (xPON, CWDM, DWDM, CET, MPLS, IP/MPLS). Mobil specifikus problémák.
  13. előadás: Multimédia forgalom átvitelének követelményei.
  14. előadás: Tipikus technológiai megoldások mobil és transzport hálózati technológiákban.

  Az előadásokon elhangzó ismereteket a témához kapcsolódó esettanulmányok egészítik ki. A gyakorlatok anyaga a következő:

  1. gyakorlat: Mobilhálózatok. Mobilitás-menedzsment, és handover elemzése.
  2. gyakorlat: Mobilitás IPv4, illetve IPv6 esetén. A rádiós interfész.
  3. gyakorlat: WiFi, WiMax, Bluetooth, UWB, ZigBee, AdHoc, SDN berendezések és működés.
  4. gyakorlat: Heterogén mobilhálózatok. Mobil backhaul és gerinc hálózat.
  5. gyakorlat: Követelmények meghatározása a transzport hálózatra.
  6. gyakorlat: QoS és megbízhatósági modellezés. Technológiákhoz kötődő modellek.
  7. gyakorlat: Multimédia modellezése.


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti kétórás előadások, kéthetente egy kétórás gyakorlat.
  A gyakorlatok sikeres elvégzése és az ismeretek egymásra épülése miatt a leadott tananyag folyamatos elsajátítása szükséges.
  Az irodalom-feldolgozásos házi feladatok bemutatása a gyakorlati órák keretében történik a félév során folyamatosan.

  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:
  •    A gyakoraltok való részvétel kötelező, hiányzás a félév során megtartott gyakorlatok maximum 30%-áról tolerált (7 gyakorlat esetén maximum 2 mulasztható)
  •    Három kiszárthelyi, melyből kettőnek a sikeres teljesítése szükséges az aláírás megszerzéséhez.
  •    Házi feladat. A hallgatók a félév során egy, kis csoportokban vagy önállóan elvégzendő irodalom-feldolgozási feladatot kapnak. A feladat megoldása során mélyebben elmerülnek egy, a tárgyhoz kapcsolódó témában. A feladat teljesítése szóban, a feldolgozott téma rövid bemutatásával történik.
  •    Adott listából választható önálló feladat alapján rövid tanulmány és kiselőadás elkészítése
  •    A választható feladatok a 2. oktatási héten kerülnek kiírásra.
  •    A házi feladat (tanulmány) beadása és a kiselőadás megtartása a tárgytematika ütemezéséhez illesztett előre egyeztetett időpontokban.
  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga (a félévközi eredmények nem számítanak bele a vizsgaeredménybe).

  11. Pótlási lehetőségek A kiszárthelyi eredmények nem javíthatók.
  A házi feladat különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adható le késedelmesen. A kiselőadás pótlólagos megtartására a pótlási héten, előre egyeztetett időpontban kerülhet sor.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgyból a zárthelyiket megelőzően igény esetén konzultációt tartunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A felkészülést az erre a célra elkészített kibővített elektronikus óraanyag és mintapéldák segítik. Az egyéb felhasználható irodalom listája elérhető a tárgy honlapjáról.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés előadásra12
  Félévközi készülés gyakorlatra
  14
  Felkészülés zárthelyire9
  Házi feladat elkészítése11
  Vizsgafelkészülés32
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
   Dr. Do Van Tien
  egyetemi tanár
   Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
   Dr. Fazekas Péter
  tudományos munkatárs
   Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
   Jakab Tivadar
  címzetes docens Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
   Dr. Telek Miklós
  egyetemi tanár Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
   Dr. Zsóka Zoltán
  egyetemi docens
   Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék