Integrált vezeték nélküli alkalmazások

A tantárgy angol neve: Integrated Wireless Applications

Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 3.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak
MSc képzés
Mobil hálózatok és szolgáltatások integrációja főspecializáció
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIMA03 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
4. A tantárgy előadója
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Imre Sándor
egyetemi tanár
HIT
Schulcz Róbert
tudományos smts.
HIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Hírközléselmélet, számítógép-hálózatok

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célkitűzése, hogy esettanulmányokon keresztül végigvezesse a hallgatókat a mobil/vezeték nélküli szolgáltatásokhoz szükséges rendszerek integrációján. Az integráció horizontálisan (különböző rendszerek között) és vertikálisan (különböző protokoll rétegek között) értendő. Bemutatásra kerülő rendszerek a teljesség igénye nélkül: otthon automatizálás/smart metering, mobil fizetés, forgalomfüggő navigáció, igénybevétel alapú tömegközlekedés, e-útdíj, stb.
8. A tantárgy részletes tematikája Az előadások tematikája: Az előadáson a hallgatók hetente más-más téma elméleti hátterét ismerik meg.
A gyakorlatok tematikája: A gyakorlatokon a hallgatók az előadáson elhangzott elméleti ismeretekhez kapcsolódóan oldanak meg tervezési, implementációs problémákat.

1.    Bevezetés
A motivációk, információk a tantárgyak közti összefüggés megismerését követi a tárgy féléves tematikájának áttekintése, a tantárgy logikai keretének megértése, a kapcsolódó gyakorlatok indoklása, rövid bevezetése.
A gyakorlati foglalkozáson a hallgatók feladata egy valósan megfogalmazott igény alapján megtervezni egy kommunikációs rendszert.
2.    Mobil hálózati alapismeretek
A mobil és vezeték nélküli hálózatok tipikus felépítése, logikai és fizikai architektúra közti különbség szemléltetése valós hálózati példákon keresztül történik meg. Bemutatjuk a felhasználói mobilitásból eredő problémákat és a vázlatos megoldásokat.
A gyakorlati foglalkozáson a hallgatók bemutatják az előző héten megfogalmazott igény alapján megtervezett egy kommunikációs rendszerüket.
3.     Kliens-szerver kommunikáció
A hallgatók megismerkednek a mobil alkalmazások körében legelterjedtebb kliens-szerver kommunikációs megoldásokkal (például REST, SOAP). Az egyes technológiák ismertetésekor nagy hangsúlyt kap a mobil környezet specifikus követelményeknek való megfelelés bemutatása. Az előadásokon a mobilfejlesztésben elterjedt, a felhasználói élmény javítása érdekében használt megoldásokat is bemutatunk (például aszinkron eljáráshívások).
A gyakorlati foglalkozáson a hallgatók feladata egy kliens-szerver kommunikációs igény alapján az API megtervezése és specifikálása, illetve a kommunikáció módjának meghatározása.
4.    Otthonautomatizálás, távfelügyelet, gépjárműfelügyelet
Az órákon otthonfelügyeleti és gépjármű távfelügyeleti megoldásokat mutatunk be, kitérve egyrészt a velük ellátható vezérlési, szabályozási feladatokra, a rendszeren belüli vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs módokra (CAN, WLAN, ZigBee stb.), illetve a rendszer távvezérléséhez használt kommunikációs módokra a riasztórendszerekből jól ismert egyszerű telefonhívótól az Interneten keresztül lekérdezhető és vezérelhető rendszerekig.
A gyakorlati foglalkozáson a hallgatók feladata egy otthonautomatizálási esettanulmány alapján a rendszer alapjainak megtervezése.
5.    Car2car kommunikáció
Az előadás célja a forgalomszervezési problémák megoldását segítő és a balesetek megelőzése érdekében alkalmazott gépjárművek közötti kommunikációs megoldások bemutatása. A tárgyban bemutatásra kerülnek a gépjárművek közötti kommunikáció során megosztott adatok, azok felhasználási lehetőségei (balesetmegelőzés, fogyasztáscsökkentés, forgalomirányítás hatékonyabbá tétele), illetve a legnagyobb, a területtel foglalkozó nemzeti és nemzetközi szervezetek és az azok által képviselt technológiák.
A gyakorlati foglalkozáson a hallgatók feladata a car2car kommunikációs best paractice feldolgozása és az ebben foglaltak alapján egy hétköznapi szituáció modellezése és szimulálása.
6.    Incar (entertainment+diagnostics) kommunikáció
A modern gépjárművekben a korábbi diagnosztikai célú „fedélzeti számítógépek” mellett megjelentek a szórakozást, valamint biztonságot szolgáló multimédiás és kommunikációs rendszerek. Ezek a korábban csak a csúcskategóriás járművekben voltak jelen, de a kiélezett verseny miatt ezek ma már középkategóriásokba is bekerülnek.
A gyakorlati foglalkozáson a hallgatók feladata a 360 fokos képet adó kamerák műszaki működési hátterének megértése és az ehhez kapcsolódó háttérszámítások elvégzése..
7.    Forgalomfüggő navigáció
Az órák célja különböző forgalomfüggő navigációs rendszerek bemutatása, mint például a TMC vevővel kiegészített GPS- es rendszerek, a nagyobb szolgáltatók által Interneten keresztül nyújtott forgalmi információkon alapuló navigációs megoldások vagy a közösségi navigációs rendszerek.
A gyakorlaton a hallgatók feladata az útvonalválasztás alapjainak megértése, egy aktuális forgalmi szituációra adható válasz megismerése, és a válasz ismeretében az alternatív útvonal kiválasztása.
8.    E-útdíj (HU-GO, EUGO, stb.) rendszerek
Az órák célja az elterjedt, Magyarországon és a környező országokban használt e-útdíj rendszerek bemutatása, a megoldások összehasonlítása, a fedélzeti egységek működésének bemutatása.
A gyakorlaton a hallgatók megismerkednek a HU-GO rendszer működésével és a díjszámítás módjával. A feladat egy útvonal meghatározása (a korábbi navigációs ismeretek birtokában), valamint a díj kiszámítása.
9.    Online pénztárgépek
A hallgatókkal ismertetjük röviden a pénztárgépek adóhatósághoz történő bekötésének szabályait, a szabályozás indoklását, a kasszák ellenőrzésének korábbi megoldásait. A tárgy óráin bemutatásra kerülnek az online kasszák kommunikációs megoldásai, kitérve a magyar implementáción kívül külföldi példákra is.
A gyakorlaton a hallgatók feladata egy szimulált forgalom alapján a legfontosabb forgalmi jellemző meghatározása és egy konkrét példa alapján az adatküldés megvalósítása.
10.    Raktári alkalmazások
A vezeték nélküli kommunikáció felhasználásának bemutatása a raktárgazdálkodásban és a logisztikában. A témakörben érintett területek: RFID, RFID-, illetve WLAN- alapú helymeghatározó rendszerek.
Gyakorlaton a hallgatók feladata egy egyedi igény alapján a megfelelő rendszer megtervezése és ehhez eszközök kiválasztása.
11.    Smart metering, távleolvasás
Mérőeszközök, szenzorhálózatok működésének ismertetése, a mérőeszközök kommunikációs megoldásainak tárgyalása. Az órákon mind real-time adatokat szolgáltató rendszereket, mind a naplózó (például RFID olvasóval kiolvasható) megoldásokat bemutatjuk.
A gyakorlaton a hallgatók feladata egy olyan szenzorhálózat megtervezése, mely megfelelő eszközök segítségével képes egy konkrét terület monitorozását (az igények figyelembevételével) megvalósítani, az adatokat összegyűjteni és továbbítani.
12.    Mobil fizetési módok
 A napjainkban egyre jobban elterjedt mobilfizetési technológia bemutatása ismertetve a rendszerek technológiai alapjait, a lehetséges és a gyakorlatban alkalmazott pénzügyi megoldásokat és a jogi szabályozás releváns részeit is.
A gyakorlaton a hallgatók feladata egy szolgáltatáshoz a megfelelő mobil fizetési megoldás kiválasztása és a kapcsolódó költségszámítások elvégzése.
13.    Igénybevétel alapú tömegközlekedés
RFID- és NFC- alapú tömegközlekedési jegyek használatának feltételei, az ehhez kapcsolódó megoldások ismertetése. A hallgatóknak bemutatjuk a rendszerek felépítését, a világ nagyvárosaiban működő különböző működési elveket követő implementációkat.
A gyakorlaton a hallgatók feladata egy közlekedési hálózatban az igénybevétel alapú fizetési rendszer kialakítása, valamint a kapcsolódó számítások elvégzése.
14.    Kitekintés a jövőbe
A jövő lehetséges vezeték nélküli kommunikációs megoldásainak bemutatása. Az elképzelések közül foglalkozunk a kvantumkommunikációval, a tárgyak internete koncepcióval, a szabadtéri fény alapú kommunikációs formákkal.
A gyakorlaton a hallgatók a kvantum kommunikációval kapcsolatos számítási feladatokat oldanak meg.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás és gyakorlat

10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: a vizsgára bocsátás feltétele egy nagy ZH megírása. Az aláírás feltétele a ZH legalább elégséges eredménye. A ZH pontszáma 25%-ban, a vizsga eredménye 75%-ban számít be a végső eredménybe, a közelebbi egészre kerekítve.
  • A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga
  • Elővizsga a pótlási héten lehetséges.

11. Pótlási lehetőségek szorgalmi időszakban pótZH, pótlási időszakban pótpót ZH
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
Egyéb megjegyzések
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Imre Sándor
egyetemi tanár
HIT
Schulcz Róbert
tudományos smts.
HIT