Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózattervezés

  A tantárgy angol neve: Network Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. május 4.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Hálózatok fejlesztése és tervezése mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM354 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zsóka Zoltán,
  4. A tantárgy előadója
  Fazekas Péter

   

  tudományos munkatárs

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  Jakab Tivadar

   

  tanársegéd

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  dr. Zsóka Zoltán

   

  adjunktus

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Matematika, távközlő hálózatok.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód              Cím

  BMEVITMM215     Hálózatok tervezése
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal, hogy (i) az infokommunikációs hálózatok tervezése, teljesítmény- és megbízhatósági analízise során milyen tipikus műszaki problémák merülnek fel, (ii) milyen modellezési és tervezési/analízis módszerek alkalmazhatók. Átadja (iii) a vezetékes hálózatok különböző hálózati szegmenseinek tipikus tervezési problémáit, és azok megoldási módszereit, (iv) a vezetéknélküli cellás hálózatok tervezéséhez és méretezéséhez szükséges alapvető rendszerszintű ismereteket, (v) a rádiós lefedettség és kapacitás tervezéséhez szükséges elméleti és tapasztalati modelleket, valamint a méretezési eljárások főbb lépéseit, valamint (vi) a megbízhatósági és teljesítőképességi hálózatanalízis modellezési és módszertani alapjait. A tárgy keretében azok is képet kaphatnak a tervezési/analízis folyamatokról és azok szolgáltatási következményeiről, akik csak a szolgáltatások igénybe vevőiként jelennek meg, s a tervezés eredményével, mint szolgáltatási feltétellel találkoznak.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. Bevezetés

   

  • A tárgy motivációi, célja, tartalma, követelmények.
  • Általános hálózati kép, a kommunikációs hálózatok trendjei.
  • Tervezési alapfogalmak, tipikus tervezési problémák és folyamatok.
  • Alkalmazások jellemzői, igények, forgalom, minőségi követelmények.

   

  2. A hálózatok tervezési szempontból lényeges jellemzőinek áttekintése hálózati szegmensenként

   

  Hozzáférési hálózat:

  • helye, szerepe, főbb szolgáltatási, üzemeltetési és tervezési jellemzői
  • fix hozzáférés:
  • tipikus tervezési problémák (kiszolgálási terület particionálása, topológia tervezése, erőforrások méretezése)
  • tervezést befolyásoló technológiai jellemzők (technológiák: PON, DSL, DOCSIS, hibrid megoldások)
  • rádiós hozzáférés
  • szolgáltatói cellás hálózatok (2G, 3G és Beyond 3G): fő technológiai jellemzők (fizikai átvitel, közeghozzáférés, arhitektúra, mobilitás kezelés, stb.) és ezekből származó tervezési sajátosságok, tervezést befolyásoló tényezők; a rádiós szegmensen elvárható teljesítőképesség
  • rádiós lokális hálózatok: technológiai jellemzők, különbségek a szolgáltatói cellás rendszerekhez képest

  Aggregációs hálózat:

  • helye, szerepe, főbb szolgáltatási, üzemeltetési és tervezési jellemzői
  • tipikus tervezési problémák (topológia tervezése, erőforrások méretezése)
  • tervezést befolyásoló technológiai jellemzők (technológiák: PON, CET)
  Gerinchálózat:

   

  • helye, szerepe, főbb szolgáltatási, üzemeltetési és tervezési jellemzői
  • tipikus tervezési problémák (topológia tervezése, erőforrások méretezése)
  • tervezést befolyásoló technológiai jellemzők (technológiák: IP, IP/MPLS, NG-WDM)
  • több technológiai rétegből felépülő hálózatok tervezésének problémái
  3. Tervezési problémák és megoldások rádiós hozzáférési hálózatokban

   

  • A rádiós tervezési folyamat általában: dimenzionálás, részletes tervezés, optimalizálás.
  • Rádióhálózat tervezés (cellatervezés), lefedettség tervezés: gyakorlatban használt terjedési modellek, városi, beltéri modellek és alkalmazásuk. Teljesítményegyensúly (link budget) számítások. Frekvenciatervezés. Szektorizáció. Topológia tervezési szempontok a rádiós hatásokon túl.
  • Rádiós kapacitás tervezés: átlagos cellakapacitás becslése különböző technológiák (2G/3G/B3G) használata esetén. A rádiós erőforrás dimenziói, a cellakapacitás meghatározására szolgáló alapvető összefüggések és eljárások a különböző technológiák esetén. Egy cellában kiszolgálható maximális forgalom becslése.
  • Felhasználói mobilitás hatása a tervezésre: hálózati adminisztrációs egységek méretének tervezése. Jelzésforgalom hatása. Mobilitás hatásának figyelembevétele a lefedettség és kapacitás tervezésnél. Szimulációs módszerek alkalmazása a rádiós tervezésben.

   

  4. Tervezési problémák és megoldások vezetékes hozzáférési hálózatokban, az aggregációs- és gerinchálózatban

   

  • Technológia-független tervezési és analízis alapmodellek
  • Általános tervezési problémák (feladatkitűzés, modellek, megoldási stratégiák, algoritmusok):
  • hálózatméretezés,
  • kiszolgálási terület felosztása,
  • logikai topológia tervezése,
  • hálózatbővítés tervezése,
  • hálózat-konszolidáció.
  • Általános analízis problémák (feladatkitűzés, megoldási stratégiák, algoritmusok):
  • megbízhatósági analízis,
  • QoS-analízis.
  • Különböző technológiájú hálózatok tervezési modelljei és módszerei
  • PON (jelteljesítmény és maximális áthidalható távolsága hatása, tervezési modellezése)
  • IP/MPLS (védelmi megoldások modellezése és tervezése)
  • NG-WDM (a jelminőséget befolyásoló technológiai korlátok hatása, tervezési modellezése)

    

  • Több technológiai rétegből felépülő gerinchálózatok tervezési modelljei és módszerei
  • Üzemeltetési célú hálózat-nyilvántartásokra alapozott tervezési és analízismodellek és módszerek

  5. Esettanulmányok a tervezési modellek és módszerek gyakorlati alkalmazhatóságának illusztrálására

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és tantermi gyakorlat.

  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban négy kiszárthelyi dolgozatból legalább három eredményes megírása (legalább 50% -os eredmény). A kiszárthelyik eredménye a vizsgaeredménybe javító jelleggel beleszámít.

   

  b. A vizsgaidőszakban három részből álló írásbeli vizsga (belépő kérdések, tételek, egyszerű feladat) szóbeli javítási lehetőséggel.

   

  c. Elővizsga a pótlási héten az aláírást pótlás nélkül megszerzők számára.

   

  11. Pótlási lehetőségek Egy darab sikertelen kisZH javítható pótlási jelleggel. 
  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal történő előzetesen egyeztetett időpontokban, elsősorban a zárthelyikhez és vizsgákhoz kapcsolódóan.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadók által készített elektronikusan elérhető kibővített óravázlat, továbbá a témakörönként megjelölt angol nyelvű szakirodalom.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Fazekas Péter

   

  tudományos munkatárs

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  Jakab Tivadar

   

  tanársegéd

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  dr. Zsóka Zoltán

   

  adjunktus

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék