Távközlési rendszerek fejlesztése

A tantárgy angol neve: Development of Telecommunication Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

Hálózatok fejlesztése és tervezése mellékszakirány

 


Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIM353 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Do Van Tien,
4. A tantárgy előadója
Dr. Do Van Tien

 

docens

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA01" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIMA01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek (i) a távközlési berendezések és szoftverek tervezésének és fejlesztésének problémáival, módszereivel és eszközeivel, továbbá. (ii) a nagy megbízhatóságú távközlési berendezések és szoftverek tervezésének és megvalósításának gyakorlati kérdéseivel és általánosan alkalmazható módszereivel.

8. A tantárgy részletes tematikája

a)      Alapfogalmak bevezetése (2+0)

Alapfogalmak tisztázása, tárgykövetelmény és tematika ismertetése

b)       Nagy megbízhatósággal rendelkező (carrier-grade) távközlési rendszerek felépítése (6) követelmények, felépítés (kapcsolók, routerek),  általános célú hardver platformok (ATCA) és szoftver elemei,

   c)       Felhasználói berendezések hardver platformok felépítése (4)

 

Embedded rendszerek hardver és szoftver kérdései, kézi készülék (PDA, telefon, okos telefon) és építő funkcionális elemei (processzorok, multimédia gyorsító, ARM9-based mobile application processor, Intel PXA család, flash memória, TPM)

  d)      Módszerek (10)

 

Az infokommunikációs projektek kialakításának és végig vitelének általános és speciális szempontjai, módszerei, a projektvezetés folyamata, a projekt- és multiprojekt-menedzsment alapelvei és eszközrendszere; a távközlési berendezések és szoftverek tervezésének és fejlesztésének problémáival, módszereivel és eszközei: követelmény elemzés, tervezés, tesztelés; szoftver tesztelése és fejlesztési folyamat minősítése, eszközök; túlterhelés szabályozás (overload control)

e)           Esettanulmányok (6)

NGOSS (Next Generation Operation Support System) és  eTOM (enhanced. Telecom Operations Map) megvalósítása:a működéstámogatási rendszerek komponenseinek integrálása; távközlési rendszerek (GGSN, IMS)
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, gyakorlat

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: 1 házi feladat (beadása a 13. héten)

b.       A vizsgaidőszakban: irásbeli vizsga

c.       Elővizsga: írásbeli
11. Pótlási lehetőségek

TVSz 16(2): A házi feladatok különeljárási díj megfizetése mellett, a pótlási idõszak utolsó előtti napján 10 óráig adhatók le késedelmesen.


12. Konzultációs lehetőségek

I.B.128-as szoba

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • online fóliák
  • John A. McDermid, Software Engineer's Reference Book, Butterworth-Heinemann Ltd
  • Ian Sommerville, Software Engineering, Addison-Wesley Pub
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra7
Felkészülés zárthelyire12
Házi feladat elkészítése11
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Do Van Tien

 

docens

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék