Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Távközlési rendszerek fejlesztése

  A tantárgy angol neve: Development of Telecommunication Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

  Hálózatok fejlesztése és tervezése mellékszakirány

   


  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM353 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Do Van Tien,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Do Van Tien

   

  docens

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek (i) a távközlési berendezések és szoftverek tervezésének és fejlesztésének problémáival, módszereivel és eszközeivel, továbbá. (ii) a nagy megbízhatóságú távközlési berendezések és szoftverek tervezésének és megvalósításának gyakorlati kérdéseivel és általánosan alkalmazható módszereivel.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  a)      Alapfogalmak bevezetése (2+0)

  Alapfogalmak tisztázása, tárgykövetelmény és tematika ismertetése

  b)       Nagy megbízhatósággal rendelkező (carrier-grade) távközlési rendszerek felépítése (6) követelmények, felépítés (kapcsolók, routerek),  általános célú hardver platformok (ATCA) és szoftver elemei,

     c)       Felhasználói berendezések hardver platformok felépítése (4)

   

  Embedded rendszerek hardver és szoftver kérdései, kézi készülék (PDA, telefon, okos telefon) és építő funkcionális elemei (processzorok, multimédia gyorsító, ARM9-based mobile application processor, Intel PXA család, flash memória, TPM)

    d)      Módszerek (10)

   

  Az infokommunikációs projektek kialakításának és végig vitelének általános és speciális szempontjai, módszerei, a projektvezetés folyamata, a projekt- és multiprojekt-menedzsment alapelvei és eszközrendszere; a távközlési berendezések és szoftverek tervezésének és fejlesztésének problémáival, módszereivel és eszközei: követelmény elemzés, tervezés, tesztelés; szoftver tesztelése és fejlesztési folyamat minősítése, eszközök; túlterhelés szabályozás (overload control)

  e)           Esettanulmányok (6)

  NGOSS (Next Generation Operation Support System) és  eTOM (enhanced. Telecom Operations Map) megvalósítása:a működéstámogatási rendszerek komponenseinek integrálása; távközlési rendszerek (GGSN, IMS)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: 1 házi feladat (beadása a 13. héten)

  b.       A vizsgaidőszakban: irásbeli vizsga

  c.       Elővizsga: írásbeli
  11. Pótlási lehetőségek

  TVSz 16(2): A házi feladatok különeljárási díj megfizetése mellett, a pótlási idõszak utolsó előtti napján 10 óráig adhatók le késedelmesen.


  12. Konzultációs lehetőségek

  I.B.128-as szoba

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • online fóliák
  • John A. McDermid, Software Engineer's Reference Book, Butterworth-Heinemann Ltd
  • Ian Sommerville, Software Engineering, Addison-Wesley Pub
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra7
  Felkészülés zárthelyire12
  Házi feladat elkészítése11
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Do Van Tien

   

  docens

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék