Távközlési szoftverek fejlesztése

A tantárgy angol neve: Development of Telecommunication Software

Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, MSc képzés

Hírközlő rendszerek biztonsága szakirány

 

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIM326 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Do Van Tien,
4. A tantárgy előadója
Dr. Do Van Tien

 

docens

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA01" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIMA01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy (i) adjon átfogó képet a távközlési szoftver sajátosságait figyelembevevő szoftver engineering technológiákról és (ii) bemutassa a távközlési szoftverek megvalósításának lépéseit az esettanulmányokon keresztül

8. A tantárgy részletes tematikája

 a)Alapfogalmak bevezetése (2+0)

Alapfogalmak tisztázása, tárgykövetelmény és tematika ismertetése

b)  Nagy megbízhatósággal rendelkező (carrier-grade) távközlési rendszerek sajátosságai és követelményei

(6+2)

   c) Felhasználói berendezések szoftvereinek sajátossága és követelményei (4+2)

   d)  Módszerek (10+4)

Az infokommunikációs projektek kialakításának és végigvitelének általános és speciális szempontjai, módszerei, a projektvezetés folyamata, a projekt- és multiprojekt-menedzsment alapelvei és eszközrendszere; a távközlési szoftverek tervezésének és fejlesztésének problémáival, módszereivel és eszközei: követelményelemzés, tervezés, tesztelés; szoftver tesztelése és fejlesztési folyamat minősítése, eszközök; túlterhelés szabályozás (overload control)

Távközlő alkalmazás szoftverek tipikus middleware platformjai: Webservice (SOAP/WSDL/UDDI), CORBA, RMI és QoS kérdései

Application Serverek, Parlay

e)   Esettanulmányok (6+6)

     NGOSS (Next Generation Operation Support System) és eTOM (enhanced. Telecom operations Map)   megvalósítása:a működéstámogatási rendszerek komponenseinek integrálása; távközlési rendszerek (GGSN, IMS)

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, gyakorlat

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 1 házi feladat sikeres elkészítése

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

c. Elővizsga: írásbeli

11. Pótlási lehetőségek
  • TVSz 16(2): A házi feladatok különeljárási díj megfizetése mellett, a pótlási idõszak utolsó előtti napján 10 óráig adhatók le késedelmesen.

12. Konzultációs lehetőségek

I.B.128-as szoba

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • online fóliák
  • John A. McDermid, Software Engineer's Reference Book, Butterworth-Heinemann Ltd
  • Ian Sommerville, Software Engineering, Addison-Wesley Pub
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra7
Felkészülés zárthelyire12
Házi feladat elkészítése11
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Do Van Tien

 

docens

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék