Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Távközlési szoftverek fejlesztése

  A tantárgy angol neve: Development of Telecommunication Software

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés

  Hírközlő rendszerek biztonsága szakirány

   

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM326 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Do Van Tien,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Do Van Tien

   

  docens

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy (i) adjon átfogó képet a távközlési szoftver sajátosságait figyelembevevő szoftver engineering technológiákról és (ii) bemutassa a távközlési szoftverek megvalósításának lépéseit az esettanulmányokon keresztül

  8. A tantárgy részletes tematikája

   a)Alapfogalmak bevezetése (2+0)

  Alapfogalmak tisztázása, tárgykövetelmény és tematika ismertetése

  b)  Nagy megbízhatósággal rendelkező (carrier-grade) távközlési rendszerek sajátosságai és követelményei

  (6+2)

     c) Felhasználói berendezések szoftvereinek sajátossága és követelményei (4+2)

     d)  Módszerek (10+4)

  Az infokommunikációs projektek kialakításának és végigvitelének általános és speciális szempontjai, módszerei, a projektvezetés folyamata, a projekt- és multiprojekt-menedzsment alapelvei és eszközrendszere; a távközlési szoftverek tervezésének és fejlesztésének problémáival, módszereivel és eszközei: követelményelemzés, tervezés, tesztelés; szoftver tesztelése és fejlesztési folyamat minősítése, eszközök; túlterhelés szabályozás (overload control)

  Távközlő alkalmazás szoftverek tipikus middleware platformjai: Webservice (SOAP/WSDL/UDDI), CORBA, RMI és QoS kérdései

  Application Serverek, Parlay

  e)   Esettanulmányok (6+6)

       NGOSS (Next Generation Operation Support System) és eTOM (enhanced. Telecom operations Map)   megvalósítása:a működéstámogatási rendszerek komponenseinek integrálása; távközlési rendszerek (GGSN, IMS)

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 házi feladat sikeres elkészítése

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c. Elővizsga: írásbeli

  11. Pótlási lehetőségek
  • TVSz 16(2): A házi feladatok különeljárási díj megfizetése mellett, a pótlási idõszak utolsó előtti napján 10 óráig adhatók le késedelmesen.

  12. Konzultációs lehetőségek

  I.B.128-as szoba

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • online fóliák
  • John A. McDermid, Software Engineer's Reference Book, Butterworth-Heinemann Ltd
  • Ian Sommerville, Software Engineering, Addison-Wesley Pub
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra7
  Felkészülés zárthelyire12
  Házi feladat elkészítése11
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Do Van Tien

   

  docens

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék