Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hangmérnöki ismeretek

  A tantárgy angol neve: Basic Course on Sound Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Kötelezően választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM321 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
  4. A tantárgy előadója
  Márki Ferenc

   

  adjunktus

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronikai alapismeretek (áramköri elemek, kapcsolások, stb.)

  Matematika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA12" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA12", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  VIHIM226 Mérnöki akusztika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a hallgatók átfogó képet tudjanak alkotni arról, hogy milyen tevékenységi köröket várnak el attól, aki magát „hangmérnöknek” vallja. Ezért a hallgatók megismerkednek az analóg és digitális hangstúdiótechnika elemeivel, rendszer- és méréstechnikájával, élő produkciók hangosítási kérdéseivel. Ezen túl olyan témák is előkerülnek, melyeket a mai hangmérnökök nagyon ritkán és akkor is többnyire csak érintőlegesen ismernek, hogy pl. milyen jelfeldolgozási módszereket alkalmaznak a hangtechnikai eszközökben, hogyan használják ki a pszichoakusztikus tömörítési eljárások hallásunk bizonyos korlátait, milyen speciális hangtechnikai eszközökkel lehet a legjobb beszédérthetőséget biztosítani erősen zengő terekben, stb.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Analóg jelvezetés: szimmetrikus/aszimmetrikus, szintek, földhurok, fantom-táplálás, DI‑box
  • Digitális jelvezetés/formátumok: SPDIF, AES/EBU, ADAT
  • Digitális jelfeldolgozási elemek hangtechnikai szemszögből (minőség, késleltetés, megvalósítási bonyolultság): A/D-D/A átalakítás, FIR/IIR szűrés, újra-mintavételezés, zajspektrum formálás, dither
  • Hangtechnikai elemek rövid áttekintése (mikrofonok, keverők, effektek, rögzítők)
  • Rendszertechnika stúdióban és színpadon: kábelezés, vezeték nélküli rendszerek, digitális eszközök szinkronizálása (minta/időkód)
  • Fix/mobil hangosítási rendszerek: hangtér, hangerő, lefedettség, minőség (hangszín, torzítás, beszédérthetőség)
  • Felvétel készítési, valamint élő hangosítási feladatok
  • Térhatású hang, mit hol kell/érdemes alkalmazni: monó, sztereó, surround
  • Pszichoakusztikus tömörítési eljárások: MPEG-1/2, Dolby Digital (AC-3), DTS
  • Hangrestaurálás
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, valamint gyakorlati alkalmak a tanszék hangstúdiójában

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 3 db kis ZH (nem pótolható félévközi ellenőrzés), melyek közül a hallgató számára legkedvezőbb 2 (lefelé kerekítve) átlagának legalább elégséges eredménye az aláírás feltétele.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel

  c. Elővizsga: mindhárom kis ZH megírása esetén, ha a 3 jegy átlaga meghaladja a 4-est, úgy megajánlott vizsgajegy elfogadásával lehetséges.

  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSZ szerint, a kisZH „nem pótolható félévközi ellenőrzésnek” számít, és erre a szabály a következő: a nem pótolható ellenőrzések végeredményét az ellenőrzések hallgató számára legkedvezőbb kétharmada (lefelé kerekítve) alapján kell meghatározni. TVSZ 16.§(1).

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az órák után, ill. az előadóval történő egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Fürjes Andor: Hangstúdiótechnika (Elektronikus jegyzet)

  Jákó Péter: Digitális hangtechnika, Kossuth Kiadó, Bp. 2005.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása5
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Márki Ferenc

   

  adjunktus

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék