Akusztikai méréstechnika

A tantárgy angol neve: Acoustical Measurement Techniques

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, MSc képzés

 

Kötelezően választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIM320 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
4. A tantárgy előadója
Dr. Koller István

 

mestertanár

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

Dr. Pfliegel Péter

 

adjunktus

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Matematika, Fizika

 

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

VIHIM226 Mérnöki akusztika

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a hallgatók akusztikai méréstechnikai ismereteinek megalapozása, az akusztikai méréstechnika speciális eszközeinek, illetve a széleskörűen elterjedt digitális mérési módszerek megismertetése.

 

8. A tantárgy részletes tematikája Hangszórók, fejhallgatók mérése, hangtér vizuális megjelenítése.

 

Hangtér jellemzők, ezek mérhetősége. Kondenzátor mikrofonok méréstechnikai specialitásai. Kondenzátormikrofonok kalibrálási módszerei. Szondamikrofonok és alkalmazásuk.

 

Akusztikai impedancia mérési elvei. Térfogatsebesség mérési módszerek.

 

Animáció és móduselemzés. Forgógépek zajvizsgálata és zajcsökkentése.

 

Gépek, alkatrészek diagnosztikai vizsgálata. Aktív zajcsökkentés, akusztikus holográfia, átviteli út elemzés, neurális hálók alkalmazási lehetőségei.

 

Hangintenzitás fogalma és mérési módszerei. A nyomásgradiens módszer. Hangintenzitás mérő berendezés kalibrálása. Hangintenzitás mérő alkalmazása elsugárzott hangteljesítmény, hangforrás helymeghatározási és térfogatsebesség mérési feladatokban.

 

Oktáv- és harmadoktáv sávos zajgenerátorok és frekvencia elemzők. Akusztikai mérőjelek, álvéletlen és rózsaszínzaj, stb., előállításuk. Akusztikai jelforrások: szabványos referencia hangforrás, hangteljesítmény forrás, műszáj, pisztolylövés, szikrakisülés.

 

Gyors Fourier analizátorok az akusztikai méréstechnikában. Fourier transzformációk áttekintése, a Fourier sortól az FFT-ig. Egycsatornás gyors Fourier analizátor. Az egycsatornás analizátor alkalmazása hangsugárzó mérési feladatokban. Zoom FFT és alkalmazása.

 

Véletlen változó jelek spektrális jellemzése. Kétcsatornás gyors Fourier analizátor felépítése, alkalmazása akusztikai rendszerek átviteli jellemzőinek mérésére. Perturbáló zaj hatásának vizsgálata. H1, és H2 átviteli függvény és koherencia függvény fogalma.

 

Rezgőasztal, shaker, ütőkalapács, lépészaj generátor. Födémzaj szigetelés mérése.

 

Gyorsulás-, sebesség- és kitérés érzékelők. Erőmérő cella, impedanciamérő fej. Mechanikai impedancia mérése. Jelkondicionáló erősítők.

 

Akusztikai jelvevők. Időben állandó, változó és impulzuszaj mérése. Zajterhelés, ekvivalens zajszint. Állóhullámarány-mérő készülék. Műfül.

 

Akusztikai rendszerek átviteli függvényének mérése álvéletlen, maximálisan hosszú sorozatok elvének alkalmazásával. MLSSA mérőrendszer működése és alkalmazása.

 

Rezgő felületek adott pontbeli sebességének mérése lézer-Doppler elven.

 

Terem- és épületakusztikai mérések: utánzengési idő, hangelnyelés, hanggátállás, hangeloszlás mérése. Visszhangmentes és zengő mérőszoba. Közlekedési járműzaj mérése.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás - heti két óra, számítási gyakorlat - heti 1 óra.

 

10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: 4 kis zárthelyi, melyek átlagát a hallgatók számára legkedvezőbb 2 eredménye alapján kell kiszámítani. Az aláírás feltétele legalább elégséges zárthelyi átlag.

 

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

 

c. A pótlási héten elővizsgára van lehetőség.

 

11. Pótlási lehetőségek A sikertelen kis zárthelyik nem pótolhatók.

 

12. Konzultációs lehetőségek Heti rendszerességgel konzultáció biztosított a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Sokszorosított, órán kiosztott segédletek.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra18
Felkészülés zárthelyire12
Házi feladat elkészítése 0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Koller István

 

mestertanár

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

Dr. Pfliegel Péter

 

adjunktus

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék