Labor II.

A tantárgy angol neve: Next Generation Networks Laboratory 2

Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 27.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

Újgenerációs hálózatok szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIM317 3 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jeney Gábor,
4. A tantárgy előadója

Dr. Do Van Tien

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dr. Jeney Gábor

tudományos főmunkatárs

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Vezetékes technológiák, Vezeték nélküli hálózati technológiák

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA04" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIMA04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVITMMB00" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMMB00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Vezetékes technológiák, Vezeték nélküli hálózati technológiák

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatók megismerik a vezetékes és vezeték nélküli hálózatok alapvető technikáit, a manapság alkalmazott technológiákat. A laborgyakorlatok célja, hogy a hallgatók kézzelfogható gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a kommunikációs hálózatok tervezésében és analízisében és ezzel elmélyítsék az előadásokon elhangzott anyag megértését.

8. A tantárgy részletes tematikája

A félév során az alábbi méréseket kell elvégeznie a hallgatóknak:

       OmNet bevezető és Mobil IP szimulációs mérés (I.B.113 Mobil Távközlési és Informatikai labor)

       WLAN QoS (I.B.113 Mobil Távközlési és Informatikai labor)

       NS2 bevezető és transzport protokollok vizsgálata (I.B.113 Mobil Távközlési és Informatikai labor)

       ATM kapcsoló vizsgálata (I.B.112 Kommunikációs hálózati technológiák labor)

       Hálózati hibák hatása a QoS-re IP hálózatokban  (I.B.112 Kommunikációs hálózati technológiák labor)

       SIP és IP telefon vizsgálata (I.B.112 Kommunikációs hálózati technológiák labor)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

laboratóriumi gyakorlat

10. Követelmények

a.         A szorgalmi időszakban: A tárgy keretében hat, egyenként négyórás mérést kell elvégezni. A mérésekre az előzőleg kiadott mérési útmutatókból kell felkészülni. Minden mérésen meg kell jelenni, de azokat lehet akár elégtelenre is teljesíteni (lásd később).

 

A félév gyakorlati jeggyel zárul. A félév végi jegy megállapítása a következő módon történik:

       Egy mérésen, az arra kapott osztályzattal maximum 5 pontot lehet szerezni (1–5).

       A félév utolsó hetén ellenőrző mérés (kb. 1 órás) lesz (az elvégzett 6 mérés mérési pontjai közül egyet véletlenszerűen kiválasztva), amelyre szintén osztályzatot kap a hallgató.

       Az ellenőrző mérésen (illetve annak pótlásán) meg nem jelent hallgató 0 pontot kap az ellenőrző mérésre.

       N = (a 6 mérésen szerzett pontok összege) + (az ellenőrző mérésen szerzett pont) x 4.

       Ha   0 ≤ N ≤ 25, elégtelen.

       Ha 26 ≤ N ≤ 32, elégséges.

       Ha 33 ≤ N ≤ 38, közepes.

       Ha 39 ≤ N ≤ 44, jó.

       Ha 45 ≤ N ≤ 50, jeles.

 

Elővizsga a tárgyból nincs.

11. Pótlási lehetőségek

Le nem mért, vagy rosszul teljesített mérés a mérésvezetővel egyeztetett időpontban egyszer pótolható. Az ellenőrző mérés a pótlásokra szolgáló időszakban pótolható. A pótlási lehetőségek egyediek, előre szervezett pótlás nincs. Minden egyéb kérdésben a TVSz útmutatásai az irányadók.

12. Konzultációs lehetőségek

Nincs kijelölt konzultációs időpont. A hallgatók személyesen, vagy e-mailben fordulhatnak kérdéseikkel a mérésvezetőhöz, vagy akár a tárgyfelelőshöz ad-hoc módon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1.  Dr. Pap László - Dr. Imre Sándor: A mobil hírközlés alapjai.
Elektronikus jegyzet.
http://kutfo.hit.bme.hu/index.php?pid=oktatas&pid2=tantargyak&lang=hun,
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék, Budapest, 2007.
2. http://kutfo.hit.bme.hu/index.php?pid=oktatas&pid2=meresek&lang=hun

 3.  http://cntic03.hit.bme.hu/meres/

4. John T. Moy, OSPF: Anatomy of an Internet Routing Protocol
Addison-Wesley Professional
5. Richard Zurawski (Ed.): The Industrial Information Technology
Handbook. CRC Press 2005, ISBN 0-8493-1985-4

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra78
Felkészülés zárthelyire 0
Házi feladat elkészítése 0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés0
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Pap László

Egyetemi tanár

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dr. Do Van Tien

Docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dr. Imre Sándor

Docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Fazekas Péter

Tudományos munkatárs

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dr. Jeney Gábor

Tudományos főmunkatárs

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék