Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Médiakommunikációs rendszerek laboratórium II.

  A tantárgy angol neve: Media Communications Systems Laboratory Excercises II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

  Média-technológiák és -kommunikáció szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM313 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Huszák Árpád,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Kovács Imre

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Sebestyén Ákos

  tudományos segédmunkatárs

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A “Médiatechnológia alapjai” című szakirány tárgy.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMB02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMB02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, ennek során alapvetően mérési feladatokat hajtanak végre. Az ismereteket laboratóriumi foglalkozásokon, mérési gyakorlatok keretében szerzik meg a hallgatók.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ·        DVB-S rendszer szimulációja, 4 órás mérés

  ·        DVB-C rendszer szimulációja, 4 órás mérés

  ·        DVB-T rendszer szimulációja, 4 órás mérés

  ·        DVB TS adatfolyam-tartalom és szintaxis analízise, 4 órás mérés

  ·        Akusztika - 1

  ·        Akusztika - 2

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken történik, 2-3 fős mérőcsoportokban, 3 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató részt vesz a laboratóriumi mérések anyagát megalapozó gyakorlatokon, és elvégzi a 8. pontban megadott mérési gyakorlatokat.  A mérőcsoport beosztás és a mérési időpontok a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren megtalálhatók a félévkezdést követő második héten.

  A mérésekre készülni kell, a 13. pontban megadott helyen található segédletekből. A felkészülést ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről annak elvégzése utáni héten mérési jegyzőkönyvet kell beadni.

  Az egyes mérések osztályzása a méréseken végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik a 10. pont szerint.

  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban:

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy megszerzése szükséges. Minden mérés előtt a felkészülést ellenőrizzük. Az ellenőrzés a mérési utasítások és az alapozó gyakorlatok anyaga alapján történik. Az ellenőrzés értékelése beleszámít a mérésjegybe. A félévvégi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok és TVSZ szerint kerekített átlaga adja.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban, a TVSz szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Szorgalmi időszakban igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások anyaga a következő ftp címen érhető el anonymous FTP-vel: medialab.hit.bme.hu/kovacsi/tárgykód

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása54
  Mérési beszámolók elkészítése
  24
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta dr. Kovács Imre egyetemi adjunktus