Hírközlő rendszerek biztonsága laboratórium II

A tantárgy angol neve: Secure Communication Systems Laboratory Exercises II

Adatlap utolsó módosítása: 2009. március 26.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, MSc képzés

Hírközlő rendszerek biztonsága szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIM305 3 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Buttyán Levente,
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

- hálózati alapismeretek

7. A tantárgy célkitűzése

A laborgyakorlatok célja, hogy a hallgatók kézzelfogható gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a kommunikációs hálózatok tervezése és analízise, valamint az informatikai biztonság területén, s ezzel elmélyítsék az előadásokon elhangzott anyag megértését.

8. A tantárgy részletes tematikája

a) Egyszerű hálózatvédelmi módszerek vizsgálata (Hálózatok Lab)

b) IP hálózatok megbízhatósági elemzése (Hálózatok Lab)

c) Hálózati hibák hatása a QoS-re IP hálózatokban (Hálózatok Lab)

d) PKI alapfunkciók megvalósítása az OpenSSL könyvtár segítségével (CrySyS)

e) Smart kártya programozás I (Elektronikus pénztárca Siemens kártyán) (CrySyS)

f) Smart kártya programozás II (Axalto Java kártya) (CrySyS)

g) Tűzfalak és behatolás detektáló rendszerek vizsgálata (CrySyS)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

laboratórium

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

Minden mérés legalább elégséges (2) szintű teljesítése

A félévi jegy a méréseken szerzett jegyek átlaga a legközelebbi egészre kerekítve.

b. A vizsgaidőszakban: --

c. Elővizsga: --

11. Pótlási lehetőségek

2 db pótmérés.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, az oktatóval egyeztetett időpontokban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az oktató által kijelölt mérési segédanyag, mely a tárgy mindenkori weboldaláról tölthető le.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra78
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Buttyán Levente

egy. docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék