Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hírközlő rendszerek biztonsága laboratórium II

  A tantárgy angol neve: Secure Communication Systems Laboratory Exercises II

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. március 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés

  Hírközlő rendszerek biztonsága szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM305 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Buttyán Levente,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  - hálózati alapismeretek

  7. A tantárgy célkitűzése

  A laborgyakorlatok célja, hogy a hallgatók kézzelfogható gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a kommunikációs hálózatok tervezése és analízise, valamint az informatikai biztonság területén, s ezzel elmélyítsék az előadásokon elhangzott anyag megértését.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  a) Egyszerű hálózatvédelmi módszerek vizsgálata (Hálózatok Lab)

  b) IP hálózatok megbízhatósági elemzése (Hálózatok Lab)

  c) Hálózati hibák hatása a QoS-re IP hálózatokban (Hálózatok Lab)

  d) PKI alapfunkciók megvalósítása az OpenSSL könyvtár segítségével (CrySyS)

  e) Smart kártya programozás I (Elektronikus pénztárca Siemens kártyán) (CrySyS)

  f) Smart kártya programozás II (Axalto Java kártya) (CrySyS)

  g) Tűzfalak és behatolás detektáló rendszerek vizsgálata (CrySyS)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  laboratórium

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Minden mérés legalább elégséges (2) szintű teljesítése

  A félévi jegy a méréseken szerzett jegyek átlaga a legközelebbi egészre kerekítve.

  b. A vizsgaidőszakban: --

  c. Elővizsga: --

  11. Pótlási lehetőségek

  2 db pótmérés.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az oktatóval egyeztetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az oktató által kijelölt mérési segédanyag, mely a tárgy mindenkori weboldaláról tölthető le.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra78
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Buttyán Levente

  egy. docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék