Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Labor I.

  A tantárgy angol neve: Next Generation Networks Laboratory 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  MSc képzés
  Újgenerációs hálózatok szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM261 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jeney Gábor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Do Van Tien
  egyetemi tanár
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Dr. Jeney Gábor
  tudományos főmunkatárs
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Vezetékes technológiák, Vezeték nélküli hálózati technológiák

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA04" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVITMMB00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMMB00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

   Vezetékes technológiák, Vezeték nélküli hálózati technológiák

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megismerik a vezetékes és vezeték nélküli hálózatok alapvető technikáit, a manapság alkalmazott technológiákat. A laborgyakorlatok célja, hogy a hallgatók kézzelfogható gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a kommunikációs hálózatok tervezésében és analízisében és ezzel elmélyítsék az előadásokon elhangzott anyag megértését.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév során az alábbi méréseket kell elvégeznie a hallgatóknak:

  • System View - Bevezető mérés (I.B.113 Mobil Távközlési és Informatikai labor)
  • System View - Jelek alapsávi leírása (I.B.113 Mobil Távközlési és Informatikai labor)
  • System View - Jelterjedés, modulációs eljárások vizsgálata (I.B.113 Mobil Távközlési és Informatikai labor)
  • System View - CDMA rendszerek alapjai (I.B.113 Mobil Távközlési és Informatikai labor)
  • System View - OFDM alapjai (I.B.113 Mobil Távközlési és Informatikai labor)
  • ATM (I.B.111 Kommunikációs hálózati technológiák labor)
  • RSVP (I.B.111 Kommunikációs hálózati technológiák labor)
  • SIP telefon (I.B.111 Kommunikációs hálózati technológiák labor)
  • MPLS (I.B.111 Kommunikációs hálózati technológiák labor)
  • Ethernet switch (I.B.111 Kommunikációs hálózati technológiák labor)

  A részletes információ az alábbi linken található:
  http://www.addict.hit.bme.hu/en/education/laboratory-exercices/item/2-bmevihim261.html

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  laboratóriumi gyakorlat

  10. Követelmények a.) A szorgalmi időszakban: A tárgy keretében hat, egyenként négyórás mérést kell elvégezni. A mérésekre az előzőleg kiadott mérési útmutatókból kell felkészülni. Minden mérésen meg kell jelenni, de azokat lehet akár elégtelenre is teljesíteni (lásd később).

   

  A félév gyakorlati jeggyel zárul. A félév végi jegy megállapítása a következő módon történik:

  • Egy mérésen, az arra kapott osztályzattal maximum 5 pontot lehet szerezni (1–5).
  • A félév utolsó hetén ellenőrző mérés (kb. 1 órás) lesz (az elvégzett 6 mérés mérési pontjai közül egyet véletlenszerűen kiválasztva), amelyre szintén osztályzatot kap a hallgató.
  • Az ellenőrző mérésen (illetve annak pótlásán) meg nem jelent hallgató 0 pontot kap az ellenőrző mérésre.
  • N = (a 6 mérésen szerzett pontok összege) + (az ellenőrző mérésen szerzett pont) x 4.
  • Ha   0 ≤ N ≤ 25, elégtelen.
  • Ha 26 ≤ N ≤ 32, elégséges.
  • Ha 33 ≤ N ≤ 38, közepes.
  • Ha 39 ≤ N ≤ 44, jó.
  • Ha 45 ≤ N ≤ 50, jeles.

  Elővizsga a tárgyból nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  Le nem mért, vagy rosszul teljesített mérés a mérésvezetővel egyeztetett időpontban egyszer pótolható. Az ellenőrző mérés a pótlásokra szolgáló időszakban pótolható. A pótlási lehetőségek egyediek, előre szervezett pótlás nincs. Minden egyéb kérdésben a TVSZ útmutatásai az irányadók.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Nincs kijelölt konzultációs időpont. A hallgatók személyesen, vagy e-mailben fordulhatnak kérdéseikkel a mérésvezetőhöz, vagy akár a tárgyfelelőshöz ad-hoc módon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1.  Dr. Pap László - Dr. Imre Sándor: A mobil hírközlés alapjai. Elektronikus jegyzet.
   http://kutfo.hit.bme.hu/index.php?pid=oktatas&pid2=tantargyak〈=hun, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék, Budapest, 2007.
  2.  http://cntic03.hit.bme.hu/~zspandi/meres/RSVPmeasurement13.doc
  3. http://kutfo.hit.bme.hu/index.php?pid=oktatas&pid2=meresek〈=hun
  4. http://cntic03.hit.bme.hu/~zspandi/meres/rsvp.pdf
  5. http://cntic03.hit.bme.hu/~zspandi/meres/mpls.html
  6. http://cntic03.hit.bme.hu/meresek_2005tavasz/stuff/meres/info.html
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra78
  Felkészülés zárthelyire 0
  Házi feladat elkészítése 0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Pap László
  Professor Emeritus
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Dr. Do Van Tien
  egyetemi tanár
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Dr. Imre Sándor
  egyetemi tanár
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Dr. Fazekas Péter
  tudományos munkatárs
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Dr. Jeney Gábor
  tudományos főmunkatárs
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék