Forgalmi modellezés

A tantárgy angol neve: Traffic Modelling

Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

Tantárgy lejárati dátuma: 2016. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

Újgenerációs hálózatok szakirány


Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIM260 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telek Miklós,
4. A tantárgy előadója

Telek Miklós

egyetemi tanár

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Horváth Gábor

egyetemi adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A valószínűség számítás című tárgy anyaga.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAV29" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIAV29", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy olyan elméleti módszereket és alkalmazási gyakorlatokat ismertet, amelyek lehetővé teszik a vezetékes és vezeték nélküli hálózatokban felmerülő forgalmi tervezési és méretezési feladatok egy széles körének megértését és az ilyen jellegű feladatok önálló megoldását.

8. A tantárgy részletes tematikája

a)         Alapfogalmak bevezetése 

Sorbanállási rendszerek elemei, forgalom, mint véletlen folyamat, forgalmi rendszerek teljesítményjellemzői, motiváló példák.

b)         Véletlen folyamatok bevezetése

Folytonos és diszkrét értékű folyamatok, folytonos és diszkrét indexű folyamatok, véletlen folyamatok definíciója, speciális véletlen folyamatok (független véletlen változók sorozata, Markov folyamat).

c)         Diszkrét és folytonos idejű Markov folyamatok

Definíciók, leírás, tulajdonságok, tranziens és egyensúlyi viselkedés, számítási módszerek, modellezési példák Diszkrét és folytonos idejű Markov láncokkal.

d)         Elemi sorbanálláselmélet

Alapvető sorbanállási rendszerek bevezetése, Kendall féle jelölésrendszer, születési halálozási folyamatra vezető sorbanállási modellek. M/M/1, M/M/m, M/M/m/m, … sorok, Erlang formulák, nem Markovi sorbanállási modellek, M/G/1 sor.

e)         Ütemezési eljárások, forgalmi osztályonként különböző szolgáltatás minőség

Ütemezési eljárások, prioritásos kiszolgálás, súlyozott erőforrás megosztás, kombinált erőforrás megosztási módszerek.

f)          Esettanulmányok és tervezési eszközök.

Memóriával rendelkező kapcsolók analízise, hálózat szintű modellek (sorbanállási hálózat) és végponttól végpontig terjedő hálózat elemzés, erőforrás megosztási példák.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és kéthetente gyakorlat

10. Követelmények

a) A szorgalmi időszakban:

1 NZH megírása,

Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges NZH

b) A vizsgaidőszakban:

A vizsga írásbeli.

c) Elővizsga: nincs

11. Pótlási lehetőségek

Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén pótlás:

1 pótZH a szorgalmi időszakban, 1 pót-pótZH a pótlási

időszakban.

 

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban és vizsgaidőszakban igény szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadások anyaga az előadó web oldalán érhető el.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra20
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Telek Miklós

egyetemi tanár

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Horváth Gábor

egyetemi adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék