Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Forgalmi modellezés

  A tantárgy angol neve: Traffic Modelling

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2016. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

  Újgenerációs hálózatok szakirány


  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM260 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telek Miklós,
  4. A tantárgy előadója

  Telek Miklós

  egyetemi tanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Horváth Gábor

  egyetemi adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A valószínűség számítás című tárgy anyaga.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAV29" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAV29", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy olyan elméleti módszereket és alkalmazási gyakorlatokat ismertet, amelyek lehetővé teszik a vezetékes és vezeték nélküli hálózatokban felmerülő forgalmi tervezési és méretezési feladatok egy széles körének megértését és az ilyen jellegű feladatok önálló megoldását.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  a)         Alapfogalmak bevezetése 

  Sorbanállási rendszerek elemei, forgalom, mint véletlen folyamat, forgalmi rendszerek teljesítményjellemzői, motiváló példák.

  b)         Véletlen folyamatok bevezetése

  Folytonos és diszkrét értékű folyamatok, folytonos és diszkrét indexű folyamatok, véletlen folyamatok definíciója, speciális véletlen folyamatok (független véletlen változók sorozata, Markov folyamat).

  c)         Diszkrét és folytonos idejű Markov folyamatok

  Definíciók, leírás, tulajdonságok, tranziens és egyensúlyi viselkedés, számítási módszerek, modellezési példák Diszkrét és folytonos idejű Markov láncokkal.

  d)         Elemi sorbanálláselmélet

  Alapvető sorbanállási rendszerek bevezetése, Kendall féle jelölésrendszer, születési halálozási folyamatra vezető sorbanállási modellek. M/M/1, M/M/m, M/M/m/m, … sorok, Erlang formulák, nem Markovi sorbanállási modellek, M/G/1 sor.

  e)         Ütemezési eljárások, forgalmi osztályonként különböző szolgáltatás minőség

  Ütemezési eljárások, prioritásos kiszolgálás, súlyozott erőforrás megosztás, kombinált erőforrás megosztási módszerek.

  f)          Esettanulmányok és tervezési eszközök.

  Memóriával rendelkező kapcsolók analízise, hálózat szintű modellek (sorbanállási hálózat) és végponttól végpontig terjedő hálózat elemzés, erőforrás megosztási példák.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és kéthetente gyakorlat

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  1 NZH megírása,

  Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges NZH

  b) A vizsgaidőszakban:

  A vizsga írásbeli.

  c) Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén pótlás:

  1 pótZH a szorgalmi időszakban, 1 pót-pótZH a pótlási

  időszakban.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban és vizsgaidőszakban igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások anyaga az előadó web oldalán érhető el.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Telek Miklós

  egyetemi tanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Horváth Gábor

  egyetemi adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék