Médiakommunikációs technológiák laboratórium I.

A tantárgy angol neve: Media Communications Systems Laboratory Excercises I.

Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 18.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

Média-technológiák és -kommunikáció szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIM250 2 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Huszák Árpád,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kovács Imre

adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Sebestyén Ákos

tudományos segédmunkatárs

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A “Médiatechnológia alapjai” című szakirány tárgy.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA10" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIMA10", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, ennek során a hallgatók alapvetően mérési feladatokat hajtanak végre. Az ismereteket laboratóriumi foglalkozásokon, mérési gyakorlatok keretében szerzik meg a hallgatók.

8. A tantárgy részletes tematikája

·        Digitális modulációs módok vizsgálata, 4 órás mérés

·        MPEG videó-bitsebesség csökkentés, 4 órás mérés

·        Audió-bitsebesség csökkentés, 4 órás mérés

·        Alapsávi fekete-fehér és színes jel vizsgálata, 4 órás mérés

·        Speciális híradástechnikai jelfeldolgozások mérése I., 4 órás mérés

·        Speciális híradástechnikai jelfeldolgozások mérése II., 4 órás mérés

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az oktatás a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken történik, 2-3 fős mérőcsoportokban, 3 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató részt vesz a laboratóriumi mérések anyagát megalapozó gyakorlatokon, és elvégzi a 8. pontban megadott mérési gyakorlatokat.  A mérőcsoport-beosztás és a mérési időpontok a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren megtalálhatók a félévkezdést követő második héten.

A mérésekre készülni kell, a 13. pontban megadott helyen található segédletekből. A felkészülést ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről annak elvégzése utáni héten mérési jegyzőkönyvet kell beadni.

Az egyes mérések osztályzása a méréseken végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik a 10. pont szerint.

10. Követelmények

Szorgalmi időszakban:

A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy megszerzése szükséges. Minden mérés előtt a felkészülést ellenőrizzük. Az ellenőrzés a mérési utasítások és az alapozó gyakorlatok anyaga alapján történik. Az ellenőrzés értékelése beleszámít a mérésjegybe. A félévvégi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok és TVSZ szerint kerekített átlaga adja.

11. Pótlási lehetőségek

Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban, a TVSz szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

Szorgalmi időszakban igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadások anyaga a következő ftp címen érhető el anonymous FTP-vel: medialab.hit.bme.hu/kovacsi/tárgykód

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása54
Mérési beszámolók elkészítése
24
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta dr. Kovács Imre egyetemi adjunktus