Video-stúdiótechnika

A tantárgy angol neve: Video Studio Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2013. március 19.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

Média-technológiák és -kommunikáció szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIM249 2 2/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
4. A tantárgy előadója

Mócsai Tamás

tudományos segédmunkatárs

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

     
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A “Médiatechnológia alapjai” című szakirány tárgy.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA13" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIMA13", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy kismértékben az analóg és nagymértékben a digitális videó-stúdiótechnika kérdéseivel foglalkozik.

8. A tantárgy részletes tematikája
  • Analóg és digitális videó-alapok.
  • A stúdiótechnika jel- és interfész-szabványai.
  • A stúdiótechnikában alkalmazott bitsebesség-csökkentési eljárások.
  • A hagyományos videóstúdiótól elvárt funkciók (hozzáférés, utómunkálatok, tárolás, kijátszás, archiválás) és azok követelményrendszere.
  • A hagyományos videóstúdió-rendszertechnika legfontosabb építőelemei: kamerák, monitorok, képkeverők, digitális videóeffektek, szalagos rögzítési formátumok, lineáris és nemlineáris utómunka berendezések, grafikai eszközök, időalap és formátum korrektorok.
  • Az információs technológiákra (IT) alapozott videóstúdiótól elvárt követelmények.
  • Az IT alapú stúdió-rendszertechnika és funkcionális építőelemei: kis és nagy felbontású videószerverek, webszerver, loggolás, metaadatok és metaadatbázisok, adattárolási formátumok, médiamenedzsment, számítógépes grafikai elemek, virtuális stúdió, archiválás.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és kéthetente gyakorlat

10. Követelmények

a) A szorgalmi időszakban:

1 NZH megírása

Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges NZH

b) A vizsgaidőszakban:

Írásbeli vizsga

c) Elővizsga: nincs

11. Pótlási lehetőségek

Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén pótlás:

1 pótZH a szorgalmi időszakban, 1 pót-pótZH a pótlási

időszakban.

 

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban igény szerint.

A vizsgaidőszakban minden vizsga előtti napon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadások anyaga a következő ftp címen érhető el anonymous FTP-vel: medialab.hit.bme.hu/kovacsi/tárgykód

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra15
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Kovács Imre

Egyetemi adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék