Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Video-stúdiótechnika

  A tantárgy angol neve: Video Studio Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. március 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

  Média-technológiák és -kommunikáció szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM249 2 2/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
  4. A tantárgy előadója

  Mócsai Tamás

  tudományos segédmunkatárs

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A “Médiatechnológia alapjai” című szakirány tárgy.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA13" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA13", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy kismértékben az analóg és nagymértékben a digitális videó-stúdiótechnika kérdéseivel foglalkozik.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Analóg és digitális videó-alapok.
  • A stúdiótechnika jel- és interfész-szabványai.
  • A stúdiótechnikában alkalmazott bitsebesség-csökkentési eljárások.
  • A hagyományos videóstúdiótól elvárt funkciók (hozzáférés, utómunkálatok, tárolás, kijátszás, archiválás) és azok követelményrendszere.
  • A hagyományos videóstúdió-rendszertechnika legfontosabb építőelemei: kamerák, monitorok, képkeverők, digitális videóeffektek, szalagos rögzítési formátumok, lineáris és nemlineáris utómunka berendezések, grafikai eszközök, időalap és formátum korrektorok.
  • Az információs technológiákra (IT) alapozott videóstúdiótól elvárt követelmények.
  • Az IT alapú stúdió-rendszertechnika és funkcionális építőelemei: kis és nagy felbontású videószerverek, webszerver, loggolás, metaadatok és metaadatbázisok, adattárolási formátumok, médiamenedzsment, számítógépes grafikai elemek, virtuális stúdió, archiválás.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és kéthetente gyakorlat

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  1 NZH megírása

  Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges NZH

  b) A vizsgaidőszakban:

  Írásbeli vizsga

  c) Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén pótlás:

  1 pótZH a szorgalmi időszakban, 1 pót-pótZH a pótlási

  időszakban.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban igény szerint.

  A vizsgaidőszakban minden vizsga előtti napon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások anyaga a következő ftp címen érhető el anonymous FTP-vel: medialab.hit.bme.hu/kovacsi/tárgykód

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Kovács Imre

  Egyetemi adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék