Szélessávú médiatovábbító rendszerek

A tantárgy angol neve: Wideband Media Broadcasting Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2014. március 20.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

Média-technológiák és -kommunikáció szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIM248 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Csaba Attila,
4. A tantárgy előadója

Dr. Huszák Árpád

adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 Dr. Szabó Csaba Attila
 egyetemi tanár
 Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A “Média-technológia alapjai” című szakirány tárgy.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:

NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA09" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIMA09", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A “Médiatechnológia alapjai” szakirány-tantárgyra építve a tárgy átfogó képet nyújt a már bevezetett, illetve bevezetés előtt elő szélessávú médiatovábbító rendszerek rendszertechnikai felépítéséről, a kódolási és modulációs technikákról, a vevőkről és a megvalósítható szolgáltatásokról.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • A hagyományos, analóg videótartalom-kódolási technikák:
  • NTSC kódolás elve, a kóder és dekóder felépítése
  • PAL kódolás elve, a kóder és dekóder felépítése
 • A teletext-kódolás elve, rendszertechnikája, a teletext dekóder felépítése, teletext grafikus felhasználói felületek.
 • Analóg audió- és videótartalmat továbbító hálózatok (földfelszíni, műholdas, kábeles) rendszertechnikai felépítése.
 • Videóbitsebesség-csökkentési eljárások: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4.
 • Audióbitsebesség-csökkentési eljárások: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, AC 3
 • Az audió- és videóbitsebesség-csökkentési eljárásokat alkalmazó földfelszíni, műholdas és kábeles szélessávú médiatovábbító rendszerek
  • DVB: Digital Video Broadcasting,
  • DAB: Digital Audio Broadcasting,
  • DRM: Digital Radio Mundial.
 • Digitális adatfolyamkódolás, az adatfolyam felépítése.
 • A továbbító hálózat rendszertechnikája, az egyes rendszertechnikai elemek követelményrendszere.
 • A digitális vevő követelményrendszere, a vevő rendszertechnikája.
 • A megvalósítható szolgáltatások.
 • Az interaktív és mobil szolgáltatásokat lehetővé tevő rendszertechnikai megoldások.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és kéthetente gyakorlat

10. Követelmények

a) A szorgalmi időszakban:

1 NZH megírása

Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges NZH

b) A vizsgaidőszakban:

A vizsga írásbeli.

c) Elővizsga: nincs

11. Pótlási lehetőségek

Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén pótlás:

1 pótZH a szorgalmi időszakban, 1 pót-pótZH a pótlási

időszakban.

 

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban igény szerint.

A vizsgaidőszakban minden vizsga előtti napon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadások anyaga a következő ftp címen érhető el anonymous FTP-vel: medialab.hit.bme.hu/kovacsi/tárgykód

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra20
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Kovács Imre

Egyetemi adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék