Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szélessávú médiatovábbító rendszerek

  A tantárgy angol neve: Wideband Media Broadcasting Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. március 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

  Média-technológiák és -kommunikáció szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM248 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Csaba Attila,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Huszák Árpád

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   Dr. Szabó Csaba Attila
   egyetemi tanár
   Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A “Média-technológia alapjai” című szakirány tárgy.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:

  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA09" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA09", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A “Médiatechnológia alapjai” szakirány-tantárgyra építve a tárgy átfogó képet nyújt a már bevezetett, illetve bevezetés előtt elő szélessávú médiatovábbító rendszerek rendszertechnikai felépítéséről, a kódolási és modulációs technikákról, a vevőkről és a megvalósítható szolgáltatásokról.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • A hagyományos, analóg videótartalom-kódolási technikák:
   • NTSC kódolás elve, a kóder és dekóder felépítése
   • PAL kódolás elve, a kóder és dekóder felépítése
  • A teletext-kódolás elve, rendszertechnikája, a teletext dekóder felépítése, teletext grafikus felhasználói felületek.
  • Analóg audió- és videótartalmat továbbító hálózatok (földfelszíni, műholdas, kábeles) rendszertechnikai felépítése.
  • Videóbitsebesség-csökkentési eljárások: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4.
  • Audióbitsebesség-csökkentési eljárások: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, AC 3
  • Az audió- és videóbitsebesség-csökkentési eljárásokat alkalmazó földfelszíni, műholdas és kábeles szélessávú médiatovábbító rendszerek
   • DVB: Digital Video Broadcasting,
   • DAB: Digital Audio Broadcasting,
   • DRM: Digital Radio Mundial.
  • Digitális adatfolyamkódolás, az adatfolyam felépítése.
  • A továbbító hálózat rendszertechnikája, az egyes rendszertechnikai elemek követelményrendszere.
  • A digitális vevő követelményrendszere, a vevő rendszertechnikája.
  • A megvalósítható szolgáltatások.
  • Az interaktív és mobil szolgáltatásokat lehetővé tevő rendszertechnikai megoldások.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és kéthetente gyakorlat

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  1 NZH megírása

  Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges NZH

  b) A vizsgaidőszakban:

  A vizsga írásbeli.

  c) Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén pótlás:

  1 pótZH a szorgalmi időszakban, 1 pót-pótZH a pótlási

  időszakban.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban igény szerint.

  A vizsgaidőszakban minden vizsga előtti napon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások anyaga a következő ftp címen érhető el anonymous FTP-vel: medialab.hit.bme.hu/kovacsi/tárgykód

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Kovács Imre

  Egyetemi adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék