Infokommunikációs szolgáltatások és alkalmazások

A tantárgy angol neve: Infocommunication Services and Applications

Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

 

Hálózatok fejlesztése és tervezése mellékszakirány


 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIM244 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Sándor,
4. A tantárgy előadója
Dr. Imre Sándor

 

egyetemi docens

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

Szabó Sándor

 

tanársegéd

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Hirközléselmélet
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:

NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA02" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIMA02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód              Cím

BMEVITMM156     Konvergens hálózatok és szolgáltatások

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a hallgatókat megismertetni az integrálódó vezetékes, vezeték nélküli és mobil hálózati környezetben történő szolgáltatásnyújtás alapvető problémáival, különös tekintettel az alkalmazható szállítási és vezérlési protokollokra, a szolgáltatási architektúrákra, valamint a számlázás és a szabályozás speciális kérdésire, valamint a tipikus és meghatározó alkalmazások (multimédia, 3play, …) felépítésével és működésével.

8. A tantárgy részletes tematikája

a)      Alapfogalmak bevezetése

hálózati és szolgáltatás konvergencia; az értékláncok szétválása; vertikális és horizontális integráció; fix-mobil konvergencia és a fix-mobil helyettesítés; három rétegű hálózati modell; a szolgáltatók lehetséges szerepei; szemléltető példák a gyakorlatból;

b)      Kapcsolatvezérlési protokollok

          a kapcsolatvezérlés funkciói; kapcsolatvezérlési protokollok bemutatása, protokoll szabványok ismertetése; a 3GPP és az IETF SIP összehasonlítása; kulcscsere protokolltervezési elvek és módszerek; SIP authentikáció és authorizáció;

c)       Médiaátvitel problémái vezetéknélküli és mobil hálózatokban

          vezetéknélküli hálózati szabványok átviteli és kapcsolatminőségi jellemzői, a hálózatok csoportosítása; IP alapú minőségbiztosítási technikák; a vezetéknélküli hálózatok minőségbiztosítási megoldásainak bemutatása, elemzése; UMTS hordozószolgáltatások;

d)      Médiaátviteli protokollok

a médiaátvitelre alkalmazott protokollok bemutatása és áttekintése; TCP, UDP, RTP, RTCP, RTSP protokollok részletes működése, teljesítményelemzése; NAT problémák;

e)      Szolgáltatási arhitektúrák

          az IP Multimedia Subsystem; az NGN koncepció, és a vezetékes hálózati NGN architektúra; fix és mobil szolgáltatások közötti együttműködés; a mobil és fix terminálok és hálózatok alapvető különbségei szolgáltatási szempontból; a média Gateway-ek és a Signaling Gateway-ek szerepe. Parlay/OSA.

f)       Számlázás

          Csomagkapcsolt rendszerek számlázási kérdéseinek műszaki problémái és a lehetséges megoldások.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és tantermi gyakorlat

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: a vizsgára bocsátás feltétele egy zárthelyi dolgozat megírása. Az aláírás feltétele  a zárthelyi legalább elégséges eredménye.

b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

c.       Elővizsga a pótlási héten lehetséges.

11. Pótlási lehetőségek

Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén pótlás:

1 pótZH a szorgalmi időszakban, 1 pót-pótZH a pótlási

időszakban.

.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Az órák után, ill. az előadóval történő egyeztetés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Gonzalo Camarillo and Miguel A. Garcia-Martin:  The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS), John Wiley & Sons, 2005

Elektronikus előadásanyag a www.mcl.hu oldalon.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Imre Sándor

 

egyetemi docens

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

Szabó Sándor

 

tanársegéd

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék