Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs szolgáltatások és alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Infocommunication Services and Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Hálózatok fejlesztése és tervezése mellékszakirány


   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM244 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Sándor,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Imre Sándor

   

  egyetemi docens

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  Szabó Sándor

   

  tanársegéd

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Hirközléselmélet
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:

  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód              Cím

  BMEVITMM156     Konvergens hálózatok és szolgáltatások

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a hallgatókat megismertetni az integrálódó vezetékes, vezeték nélküli és mobil hálózati környezetben történő szolgáltatásnyújtás alapvető problémáival, különös tekintettel az alkalmazható szállítási és vezérlési protokollokra, a szolgáltatási architektúrákra, valamint a számlázás és a szabályozás speciális kérdésire, valamint a tipikus és meghatározó alkalmazások (multimédia, 3play, …) felépítésével és működésével.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  a)      Alapfogalmak bevezetése

  hálózati és szolgáltatás konvergencia; az értékláncok szétválása; vertikális és horizontális integráció; fix-mobil konvergencia és a fix-mobil helyettesítés; három rétegű hálózati modell; a szolgáltatók lehetséges szerepei; szemléltető példák a gyakorlatból;

  b)      Kapcsolatvezérlési protokollok

            a kapcsolatvezérlés funkciói; kapcsolatvezérlési protokollok bemutatása, protokoll szabványok ismertetése; a 3GPP és az IETF SIP összehasonlítása; kulcscsere protokolltervezési elvek és módszerek; SIP authentikáció és authorizáció;

  c)       Médiaátvitel problémái vezetéknélküli és mobil hálózatokban

            vezetéknélküli hálózati szabványok átviteli és kapcsolatminőségi jellemzői, a hálózatok csoportosítása; IP alapú minőségbiztosítási technikák; a vezetéknélküli hálózatok minőségbiztosítási megoldásainak bemutatása, elemzése; UMTS hordozószolgáltatások;

  d)      Médiaátviteli protokollok

  a médiaátvitelre alkalmazott protokollok bemutatása és áttekintése; TCP, UDP, RTP, RTCP, RTSP protokollok részletes működése, teljesítményelemzése; NAT problémák;

  e)      Szolgáltatási arhitektúrák

            az IP Multimedia Subsystem; az NGN koncepció, és a vezetékes hálózati NGN architektúra; fix és mobil szolgáltatások közötti együttműködés; a mobil és fix terminálok és hálózatok alapvető különbségei szolgáltatási szempontból; a média Gateway-ek és a Signaling Gateway-ek szerepe. Parlay/OSA.

  f)       Számlázás

            Csomagkapcsolt rendszerek számlázási kérdéseinek műszaki problémái és a lehetséges megoldások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és tantermi gyakorlat

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: a vizsgára bocsátás feltétele egy zárthelyi dolgozat megírása. Az aláírás feltétele  a zárthelyi legalább elégséges eredménye.

  b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c.       Elővizsga a pótlási héten lehetséges.

  11. Pótlási lehetőségek

  Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén pótlás:

  1 pótZH a szorgalmi időszakban, 1 pót-pótZH a pótlási

  időszakban.

  .

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az órák után, ill. az előadóval történő egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Gonzalo Camarillo and Miguel A. Garcia-Martin:  The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS), John Wiley & Sons, 2005

  Elektronikus előadásanyag a www.mcl.hu oldalon.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Imre Sándor

   

  egyetemi docens

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  Szabó Sándor

   

  tanársegéd

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék