Mérnöki akusztika

A tantárgy angol neve: Engineering Acoustics

Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

Kötelezően választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIM226 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
4. A tantárgy előadója

Dr Augusztinovicz Fülöp

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika, Fizika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA11" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIMA11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célkitűzése az akusztika, ezen belül különösen a műszaki akusztika alapfogalmainak és ezek összefüggéseinek megismertetése, az akusztikai rendszerekben lejátszódó folyamatok bemutatása és a gyakorlati alkalmazásokhoz, tervezési tevékenységhez szükséges alapismeretek átadása. Az oktatott témakörök súlypontja a hangtechnika, ezen belül az akusztikai átalakítók ismertetése, ezek analízise és szintézise. A tárgyalás a hangkeltés és hangfelvétel-hangrögzítés fizikai alapjai és műszaki alkalmazása mellett érinti a teremakusztika, valamint a levegőben és szilárd testekben terjedő hangok elleni védelem kérdéskörét is, és alapokat nyújt az akusztikai méréstechnikát és a hangfelvételi technikákat ismertető két mellékszakirány-tárgy elsajátításához.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. Alapfogalmak

Hangtani alapfogalmak, logaritmikus mennyiségek (dB-fogalom és alkalmazásai). A hangtér hullámegyenlete és megoldásai: sík- és gömbhullámú hangtér. Hangintenzitás és hangteljesítmény. Megoldás kisfrekvencián: akusztikai koncentrált elemek.

Rudak longitudinális rezgései. Hullámegyenlet és megoldása kisfrekvencián: mechanikai koncentrált elemek.

Akusztikai-mechanikai-villamos analógiák és alkalmazásuk.

2. Elektromechanikai átalakítók

Állandó légrésű mágneses (dinamikus) átalakító, kapacitív és piezoelektromos átalakítók. Felépítés, működés, jellemzők és számításuk.

3. Hangsugárzók

Elemi sugárzók, sugárzási impedancia és elsugárzott teljesítmény. Sugárzók iránykarakterisztikája.

Dinamikus hangszóró hangfalban, mélyreflex dobozban, tölcsérrel és sáváteresztő dobozban.

4. Mikrofonok

Általános tulajdonságok: érzékenység, az érzékenység frekvencia- és irányfüggése.

Kondenzátor és dinamikus mikrofonok működése, jellemzői, alkalmazása. Összetett és speciális mikrofonok: kardioid és nyolcas iránykarakterisztikájú mikrofonok, élesen irányított mikrofonok és mikrofontömbök.

5. Hangterjedés

Hangvisszaverődés és elnyelés, hanggátlás és hangszigetelés. Tipikus hangelnyelő és hanggátló szerkezetek és jellemzőik. Hanglesugárzás lemezekről.

A teremhangtan fizikai alapjai. Termek akusztikai tulajdonságai, hangtér-jellemző fogalmak.

A hangterjedés befolyásolása műszaki eszközökkel: az akusztikai tervezés területei, lehetőségei és eszközei.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás és tantermi gyakorlat, valamint több alkalommal laboratóriumi demonstráció

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: a vizsgára bocsátás feltétele egy nagy  ZH megírása. Az aláírás feltétele a ZH legalább elégséges eredménye.

b.       A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

c.              Elővizsga a pótlási héten lehetséges.

11. Pótlási lehetőségek

Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén pótlás:

1 pótZH a szorgalmi időszakban, 1 pót-pótZH a pótlási

időszakban.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Az órák után, ill. az előadóval történő egyeztetés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Granát János – Horváthné Gembiczky Erzsébet: Műszaki akusztika. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó és Tankönyvbolt – Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék, Budapest, 2001.

Augusztinovicz Fülöp: Az akusztikai tervezés számítógépi módszerei. Kézirat, Bp., 2001.

F. Fahy: Foundations of engineering acoustics. Academic Press, London, 2000.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra5
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr Augusztinovicz Fülöp

docens

Hírdástechnikai Tanszék