Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mérnöki akusztika

  A tantárgy angol neve: Engineering Acoustics

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

  Kötelezően választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM226 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
  4. A tantárgy előadója

  Dr Augusztinovicz Fülöp

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Fizika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA11" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése az akusztika, ezen belül különösen a műszaki akusztika alapfogalmainak és ezek összefüggéseinek megismertetése, az akusztikai rendszerekben lejátszódó folyamatok bemutatása és a gyakorlati alkalmazásokhoz, tervezési tevékenységhez szükséges alapismeretek átadása. Az oktatott témakörök súlypontja a hangtechnika, ezen belül az akusztikai átalakítók ismertetése, ezek analízise és szintézise. A tárgyalás a hangkeltés és hangfelvétel-hangrögzítés fizikai alapjai és műszaki alkalmazása mellett érinti a teremakusztika, valamint a levegőben és szilárd testekben terjedő hangok elleni védelem kérdéskörét is, és alapokat nyújt az akusztikai méréstechnikát és a hangfelvételi technikákat ismertető két mellékszakirány-tárgy elsajátításához.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Alapfogalmak

  Hangtani alapfogalmak, logaritmikus mennyiségek (dB-fogalom és alkalmazásai). A hangtér hullámegyenlete és megoldásai: sík- és gömbhullámú hangtér. Hangintenzitás és hangteljesítmény. Megoldás kisfrekvencián: akusztikai koncentrált elemek.

  Rudak longitudinális rezgései. Hullámegyenlet és megoldása kisfrekvencián: mechanikai koncentrált elemek.

  Akusztikai-mechanikai-villamos analógiák és alkalmazásuk.

  2. Elektromechanikai átalakítók

  Állandó légrésű mágneses (dinamikus) átalakító, kapacitív és piezoelektromos átalakítók. Felépítés, működés, jellemzők és számításuk.

  3. Hangsugárzók

  Elemi sugárzók, sugárzási impedancia és elsugárzott teljesítmény. Sugárzók iránykarakterisztikája.

  Dinamikus hangszóró hangfalban, mélyreflex dobozban, tölcsérrel és sáváteresztő dobozban.

  4. Mikrofonok

  Általános tulajdonságok: érzékenység, az érzékenység frekvencia- és irányfüggése.

  Kondenzátor és dinamikus mikrofonok működése, jellemzői, alkalmazása. Összetett és speciális mikrofonok: kardioid és nyolcas iránykarakterisztikájú mikrofonok, élesen irányított mikrofonok és mikrofontömbök.

  5. Hangterjedés

  Hangvisszaverődés és elnyelés, hanggátlás és hangszigetelés. Tipikus hangelnyelő és hanggátló szerkezetek és jellemzőik. Hanglesugárzás lemezekről.

  A teremhangtan fizikai alapjai. Termek akusztikai tulajdonságai, hangtér-jellemző fogalmak.

  A hangterjedés befolyásolása műszaki eszközökkel: az akusztikai tervezés területei, lehetőségei és eszközei.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás és tantermi gyakorlat, valamint több alkalommal laboratóriumi demonstráció

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: a vizsgára bocsátás feltétele egy nagy  ZH megírása. Az aláírás feltétele a ZH legalább elégséges eredménye.

  b.       A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c.              Elővizsga a pótlási héten lehetséges.

  11. Pótlási lehetőségek

  Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén pótlás:

  1 pótZH a szorgalmi időszakban, 1 pót-pótZH a pótlási

  időszakban.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az órák után, ill. az előadóval történő egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Granát János – Horváthné Gembiczky Erzsébet: Műszaki akusztika. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó és Tankönyvbolt – Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék, Budapest, 2001.

  Augusztinovicz Fülöp: Az akusztikai tervezés számítógépi módszerei. Kézirat, Bp., 2001.

  F. Fahy: Foundations of engineering acoustics. Academic Press, London, 2000.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr Augusztinovicz Fülöp

  docens

  Hírdástechnikai Tanszék