Hírközlő rendszerek biztonsága laboratórium I

A tantárgy angol neve: Secure Communication Systems Laboratory Exercises I

Adatlap utolsó módosítása: 2009. március 26.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, MSc képzés

Hírközlő rendszerek biztonsága szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIM220 2 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Buttyán Levente,
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

- hálózati alapismeretek

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMB01" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIMB01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A laborgyakorlatok célja, hogy a hallgatók kézzelfogható gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a kommunikációs hálózatok tervezése és analízise, valamint az informatikai biztonság területén, s ezzel elmélyítsék az előadásokon elhangzott anyag megértését.

8. A tantárgy részletes tematikája

a) WLAN QoS mérés (MCL)

b) GSM mérés (MCL)

c) Mobil IP mérés (MCL)

d) Hálózati protokollok vizsgálata lehallgatással (CrySyS)

e) WiFi biztonság mérés I (CrySyS)

f) WiFi biztonság mérés II (CrySyS)

g) Szoftverbiztonság (buffer overflow) mérés (CrySyS)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

laboratórium

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

Minden mérés legalább elégséges (2) szintű teljesítése

A félévi jegy a méréseken szerzett jegyek átlaga a legközelebbi egészre kerekítve.

b. A vizsgaidőszakban: --

c. Elővizsga: --

11. Pótlási lehetőségek

2 db pótmérés

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, az oktatóval egyeztetett időpontokban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az oktató által kijelölt mérési segédanyag, mely a tárgy mindenkori weboldaláról tölthető le.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra78
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Buttyán Levente

egy. docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék