Mobil infokommunikációs hálózatok

A tantárgy angol neve: Mobile infocommunication networks

Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Újgenerációs hálózatok szakirány

Mérnök informatikus szak, MSc képzés

Hírközlő rendszerek biztonsága szakirány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIM218 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
4. A tantárgy előadója

Dr. Imre Sándor

egyetemi tanár

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Szabó Sándor

tanársegéd

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Hírközléselmélet
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA07" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIMA07", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése

A távközlés és informatika konvergenciájának egyik meghatározó területe a mobil távközlés, mely lehetővé teszi az információcserét bárhol, bárkivel és bármikor. A tárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal a napjainkban alkalmazott mobil rendszereket, illetve vezetékes informatikai hálózatok mobil hozzáférése által infokommunikációs szemszögből felvetett problémákat, illetve azok megoldásait.

8. A tantárgy részletes tematikája

1)         Lokális rendszerek (LAN)

           A WLAN, rendszerek ismertetése: rendszerelemek, architektúra, protokollok, multimédia átviteli képességek

2 )        Személyi hálózatok (PAN))

           Bluetooth, Zigbee, RFID, UWB rendszerek ismertetése: rendszerelemek, architektúra, protokollok, multimédia átviteli képességek

3)         Városi hálózatok (MAN)

           WIMAX rendszerek bemutatása: rendszerelemek, architektúra, protokollok, multimédia átviteli képességek

4)         Földi cellás rendszerek (WAN))

           A GSM, HSCSD, GPRS, UMTS rendszerek bemutatása: rendszerelemek, architektúra, protokollok, multimédia átviteli képességek, IP mobilitás támogatási megoldások, számlázás mobil rendszerekben

5)         Pozícionálás, helyfüggő alkalmazások

           Helymeghatározási technikák elméleti háttere. Helymeghatározás a gyakorlatban mobil rendszerek rendszerparamétereire alapozva. Helyfüggő alkalmazások létrehozása.

6)   Szoftver rádió

           Szoftver által meghatározott működésű mobil terminálok. A felmerülő elméleti és gyakorlati problémák, valamint azok megoldásai.

7)   Ad hoc és szenzor hálózatok

           Szoftver által meghatározott működésű mobil terminálok. A felmerülő elméleti és gyakorlati problémák, valamint azok megoldásai.

Gyakorlatok tematikája: A gyakorlatokon a hallgatók az előadáson elhangzott elméleti ismeretekhez kapcsolódóan oldanak meg tervezési, implementációs problémákat.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és tantermi gyakorlat

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: a vizsgára bocsátás feltétele egy nagy ZH megírása. Az aláírás feltétele a ZH legalább elégséges eredménye.

b.       A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

c.              Elővizsga a pótlási héten lehetséges.

11. Pótlási lehetőségek

Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén pótlás:

1 pótZH a szorgalmi időszakban, 1 pót-pótZH a pótlási

időszakban.

12. Konzultációs lehetőségek

Az órák után, ill. az előadóval történő egyeztetés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Jegyzet elektronikus formátumban a www.mcl.hu oldalon elérthető.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Imre Sándor

Egyetemi docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék