Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobil infokommunikációs hálózatok

  A tantárgy angol neve: Mobile infocommunication networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Újgenerációs hálózatok szakirány

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés

  Hírközlő rendszerek biztonsága szakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM218 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Imre Sándor

  egyetemi tanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Szabó Sándor

  tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Hírközléselmélet
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA07" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA07", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A távközlés és informatika konvergenciájának egyik meghatározó területe a mobil távközlés, mely lehetővé teszi az információcserét bárhol, bárkivel és bármikor. A tárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal a napjainkban alkalmazott mobil rendszereket, illetve vezetékes informatikai hálózatok mobil hozzáférése által infokommunikációs szemszögből felvetett problémákat, illetve azok megoldásait.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1)         Lokális rendszerek (LAN)

             A WLAN, rendszerek ismertetése: rendszerelemek, architektúra, protokollok, multimédia átviteli képességek

  2 )        Személyi hálózatok (PAN))

             Bluetooth, Zigbee, RFID, UWB rendszerek ismertetése: rendszerelemek, architektúra, protokollok, multimédia átviteli képességek

  3)         Városi hálózatok (MAN)

             WIMAX rendszerek bemutatása: rendszerelemek, architektúra, protokollok, multimédia átviteli képességek

  4)         Földi cellás rendszerek (WAN))

             A GSM, HSCSD, GPRS, UMTS rendszerek bemutatása: rendszerelemek, architektúra, protokollok, multimédia átviteli képességek, IP mobilitás támogatási megoldások, számlázás mobil rendszerekben

  5)         Pozícionálás, helyfüggő alkalmazások

             Helymeghatározási technikák elméleti háttere. Helymeghatározás a gyakorlatban mobil rendszerek rendszerparamétereire alapozva. Helyfüggő alkalmazások létrehozása.

  6)   Szoftver rádió

             Szoftver által meghatározott működésű mobil terminálok. A felmerülő elméleti és gyakorlati problémák, valamint azok megoldásai.

  7)   Ad hoc és szenzor hálózatok

             Szoftver által meghatározott működésű mobil terminálok. A felmerülő elméleti és gyakorlati problémák, valamint azok megoldásai.

  Gyakorlatok tematikája: A gyakorlatokon a hallgatók az előadáson elhangzott elméleti ismeretekhez kapcsolódóan oldanak meg tervezési, implementációs problémákat.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és tantermi gyakorlat

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: a vizsgára bocsátás feltétele egy nagy ZH megírása. Az aláírás feltétele a ZH legalább elégséges eredménye.

  b.       A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c.              Elővizsga a pótlási héten lehetséges.

  11. Pótlási lehetőségek

  Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén pótlás:

  1 pótZH a szorgalmi időszakban, 1 pót-pótZH a pótlási

  időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az órák után, ill. az előadóval történő egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Jegyzet elektronikus formátumban a www.mcl.hu oldalon elérthető.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Imre Sándor

  Egyetemi docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék