Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Vezeték nélküli hálózati technológiák

  A tantárgy angol neve: Wireless Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Újgenerációs hálózatok szakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM172 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fazekas Péter,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Pap László

   

  egyetemi tanár

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Fizika, Hírközléselmélet

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA07" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA07", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód     Cím

  BMEVIHVA342 Nagyfrekvenciás rendszerek

  BMEVIHVM257 Szélessávú fix és mobil kommunikációs rendszerek

  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű távközlő rendszerek talán leggyorsabban fejlődő területe a mobil rádiós kommunikáció. A tárgy fő célja azoknak az elméleti alapoknak és gyakorlati eljárásoknak az összefoglalása, melyek a leginkább használatosak ezen a szakterületen. A tantárgy követelményeit sikeresen teljesítő hallgatóktól elvárható, hogy értsék a rádiós környezetből adódó, a vezetékes rendszerekhez képes megjelenő többlet követelményeket, ismerjék a rádiós csatorna leírásának módját, tisztában legyenek a rádiós interfészen alkalmazott modulációs, jeldetektálási és többszörös hozzáférési technikákkal, ismerjék a mobilitásból adódó problémákat és azok megoldásait.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Bevezetés

  A digitális mobil rádiós rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak. A mobil rádiójelek leírási módja, a mobil rádiócsatorna típusai. A többszörös hozzáférés alapmódszerei. Áttekintés a mobil kommunikációs rendszerek fejlődéséről.

  2. A mobil rádiócsatorna jellemzése

  Komplex alapsávi jelkezelés. A mobil rádiócsatorna típusai és azok jellemzői, a csatornák osztályozása. A Bello-függvények. Gyakorlati csatornaparaméterek.

  3. A terjedési csillapítás és a fading becslése, a fading hatásának csökkentése

  Csillapításbecslés sík terepen és hegyes vidéken (elméleti és gyakorlati modellek). A pont-pont közötti átvitel vizsgálata, az árnyékolás hatása. A fading típusai (amplitudó- fázis- és frekvenciaingadozások a rádiócsatornában). Diverziti és kombájning módszerek.

  4. Interferenciák mobil rádiós rendszerekben

  Az interferenciák forrásai. Az interferenciák típusai. Az interferenciával terhelt csatornák általános modelljei.

  5. Modulációs és csatornakódolási eljárások

  Modern analóg modulációs rendszerek (SSB). A digitális moduláció alaptípusai (PSK, APSK, FSK, QAM stb.). Folytonos fázisú modulációs rendszerek (MSK, GMSK, TFM stb.). Szórt spektrumú modulációs eljárások (DS, FH, TH, OFDM, MC-CDMA és hibrid rendszerek). A demoduláció típusai és azok teljesítményelemzése. A különböző modulációs rendszerek viselkedése fadinges csatornában. A különböző modulációs eljárások sávigénye, frekvenciatervek. Inteleaving technikák, konvoluciós kódok, blokk kódok.

  6. Digitális modulált jelek átvitele diszperzív csatornán

  A szimbólumközi áthallás modellje, a csatornakiegyenlítés módszerei. A több bemenetű, több kimenetű (MIMO) rendszerek leírása és analízise.

  7. A cellás rendszerek felépítése

  A frekvencia újrafelhasználás elve, a cella rendszerek alapparaméterei. A cellás rendszerek főbb jellemzői, a különböző rendszerek összehasonlítása (területi ellátottság, spektrális hatékonyság, forgalmi paraméterek). Mobilitás támogatás cellás rendszerekben.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és tantermi gyakorlat

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: a vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte (TVSZ szerint). A félév során 1 db ZH, melynek legalább elégséges eredménye szükséges az aláírás megszerzéséhez.

  b.       A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c.       Elővizsga a pótlási héten lehetséges.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 pótZH

  A pótlási időszakban: 1 pót-pótZH

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az órák után, ill. az előadóval történő egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Pap László – Dr. Imre Sándor: A mobil hírközlés alapjai. Elektronikus jegyzet. http://kutfo.hit.bme.hu/index.php?pid=oktatas&pid2=tantargyak〈=hun, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék, Budapest, 2007.

  Gordon L. Stüber: Principle of Mobile Communication. Kluwer Academic Publishers, Boston / Dordrecht / London, 1996.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Pap László

   

  Egyetemi tanár

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék