Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Vezetékes technológiák

  A tantárgy angol neve: Wireline Network Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Újgenerációs hálózatok szakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM171 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Do Van Tien,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Do Van Tien

   

  docens

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHIMA07" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA07", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

   

  A tárgy célja, hogy (i) adjon átfogó képet a korszerű hálózat technológiákról, (ii) megismertesse a hallgatókkal a hálózati technológiák definiálásához szükséges alapokat, hálózatszervezési módszereket és megközelítéseket, valamint (iii) bemutassa a korszerű hálózati technológiák megvalósításait és hálózatok üzemeltetésének alapjait.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  a)      Alapfogalmak bevezetése (2+0)

  Távközlési piac általános helyzete, hálózattal kapcsolatos fogalmak: hozzáférés, gerinchálózat, távközlési hálózatok szervezése, IP hálózatok szervezése;

  b)      Hálózattechnológiák alapjai (6+0)

     Mérnöki megközelítés és módszerek alkalmazása a hálózati technológiák definiálásához és üzemeltetéséhez: rendszertervezés,többszörös hozzáférési technikák, kapcsolás, ütemezés, címzés, útvonalirányítás, hiba javítás, folyamvezérlés, forgalom menedzsment, hálózatmenedzsment; szolgáltatások jellemzői QoS nyújtás alapjai;

  c)      Hozzáférési technológiák (4+2)

  xDSL, Cable modem/DOCSIS, optikai hozzáférési megoldások

  d)      Gerinctechnológiák (10+8)

  SDH, új generációs SDH, optikai hálózati technológiák (WDM alapfogalmak, DWDM, CWDM, FSO) és hálózatok. N-ISDN koncepcióhoz kapcsolódó protokollok és technológiák, LAN technológiák (Ethernet, FastEthernet), hálózati elemek (bridge, switch) és algoritmusok (source routing, spanning tree), Gigabit Ethernet, VLAN kialakítása. Nagyvárosi (MAN), nagykiterjedésű (WAN) és gerinchálózati, technológiák, B-ISDN koncepciók és ATM, IP protokollok és szolgáltatásai,IPv4, IPv6 , MPLS, IP routing, OSPF, BGP, IntServ és DiffServ megoldások

  e)      Üzleti modellek és hálózatüzemeltetés alapjai (4+3)

              különböző üzleti modellek a távközlési piacon, szereplők (szabályozó, gyártó, szolgáltató, előfizető) kölcsönhatása, díjszabás kérdései (flat vs használati alapú); eTOM, gyakorlati üzemeltetési kérdések, hálózati szolgáltatások megvalósítása, hálózatszervezés és gyakorlati megvalósítása, kábelezés; tesztelés
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: 3 kzh. Két kzh sikeres teljesítése az aláírás megszerzésének szükséges feltétele.

  b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c.        Elővizsga: vizsga
  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSZ szerint, a kisZH „nem pótolható félévközi ellenőrzésnek” számít, és erre a szabály a következő: a nem pótolható ellenőrzések végeredményét az ellenőrzések hallgató számára legkedvezőbb kétharmada (lefelé kerekítve) alapján kell meghatározni. TVSZ 16.§(1).

  12. Konzultációs lehetőségek

  I.B.128-as szoba

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Richard Zurawski (Ed.): The Industrial Information Technology Handbook. CRC Press 2005, ISBN 0-8493-1985-4
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése 0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Do Van Tien

   

  docens

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék