Médiakommunikációs hálózatok

A tantárgy angol neve: Media Communications Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2012. június 27.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

 

Média-technológiák és -kommunikáció szakirány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIM161 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Vilmos,
4. A tantárgy előadója
Dr. Szabó Csaba Attila

 

egyetemi tanár

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

 Dr. Lencse Gábor
 tudományos főmunkatárs
 Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Simon Vilmos

 

tanársegéd

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

Dr. Dallos György

 

tudományos főmunkatárs

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Számítógép- és távközlő hálózatokkal kapcsolatos alapismeretek.

7. A tantárgy célkitűzése A kommunikációs hálózati architektúrák, technológiák és hálózati rendszerek megismerése a szakirány speciális céljaihoz illeszkedve. A tárgy keretében a hallgatók időtálló áttekintő ismereteket kapnak a távközlési technológiákról és hálózatokról annak érdekében, hogy a média-kommunikációs rendszerekben és más területeken is az egyes hálózati megoldásokat szakszerűen pozícionálni tudják, és tisztában legyenek azok potenciális alkalmazási lehetőségeivel és korlátaival.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

A tárgy az alapvető fogalmaktól indulva bemutatja a távközlő hálózatok megvalósításában meghatározó szerepet játszó funkciókat és architekturális megoldásokat, a különböző tipikus szolgáltatások és a felhasználóhoz eljuttatandó tartalmak (adat, beszéd, videó) alapján támasztott követelmények figyelembevételével. A tárgy általános, technológia-független megközelítésben ismerteti az alapvető megoldásokat, többek között az alábbi területeken: kapcsolat-felépítés és az ehhez szükséges hívásfelépítő módszerek, a kapcsolás és útvonalválasztás a hálózaton belül, a hálózatvédelem, a hálózatbiztonság, az elvárt szolgáltatásminőség biztosítása.  Bemutatjuk, hogyan valósulnak meg az alapvető funkciók konkrét hálózati rendszerekben. Összefoglaljuk a fizikai átvitel alapjait optikai és rádiós rendszerekben, és az egyes fő funkciók megvalósításait a felismerhető fejlődési tendenciák alapján meghatározó szerepűnek ítélt technológiákra illetve azok együttműködésére alapozva. Áttekintést adunk a klasszikus és új generációs magánhálózati rendszertechnikákról (LAN, MAN), a mai és az új generációs Internetről, a nyilvános távközlés (vezetékes és mobil) rendszereiről, a földfelszíni rádiós és műholdas műsortovábbító rendszerekről, külön figyelmet fordítva a szélessávú hozzáférés technológiai és hálózati megoldásaira.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás illetve az előadások keretében gyakorlati példák és demonstrációk, 2:1 arányban.

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: 2 ZH, amiből az aláírás megszerzésének feltétele a legalább 1 sikeres ZH

b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

c.       Elővizsga: feltétele az aláírás megléte

11. Pótlási lehetőségek

Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén pótlás:

1 pótZH a szorgalmi időszakban, 1 pót-pótZH a pótlási

időszakban.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Folyamatosan, egyéni időpontegyeztés alapján

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Kurose – Ross: Computer Networking. Pearson Education, 2007.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire16
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

 

Dr. Szabó Csaba Attila

 

egy. tanár

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék