Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Médiakommunikációs hálózatok

  A tantárgy angol neve: Media Communications Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. június 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Média-technológiák és -kommunikáció szakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM161 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Vilmos,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Szabó Csaba Attila

   

  egyetemi tanár

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

   Dr. Lencse Gábor
   tudományos főmunkatárs
   Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Simon Vilmos

   

  tanársegéd

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  Dr. Dallos György

   

  tudományos főmunkatárs

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép- és távközlő hálózatokkal kapcsolatos alapismeretek.

  7. A tantárgy célkitűzése A kommunikációs hálózati architektúrák, technológiák és hálózati rendszerek megismerése a szakirány speciális céljaihoz illeszkedve. A tárgy keretében a hallgatók időtálló áttekintő ismereteket kapnak a távközlési technológiákról és hálózatokról annak érdekében, hogy a média-kommunikációs rendszerekben és más területeken is az egyes hálózati megoldásokat szakszerűen pozícionálni tudják, és tisztában legyenek azok potenciális alkalmazási lehetőségeivel és korlátaival.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy az alapvető fogalmaktól indulva bemutatja a távközlő hálózatok megvalósításában meghatározó szerepet játszó funkciókat és architekturális megoldásokat, a különböző tipikus szolgáltatások és a felhasználóhoz eljuttatandó tartalmak (adat, beszéd, videó) alapján támasztott követelmények figyelembevételével. A tárgy általános, technológia-független megközelítésben ismerteti az alapvető megoldásokat, többek között az alábbi területeken: kapcsolat-felépítés és az ehhez szükséges hívásfelépítő módszerek, a kapcsolás és útvonalválasztás a hálózaton belül, a hálózatvédelem, a hálózatbiztonság, az elvárt szolgáltatásminőség biztosítása.  Bemutatjuk, hogyan valósulnak meg az alapvető funkciók konkrét hálózati rendszerekben. Összefoglaljuk a fizikai átvitel alapjait optikai és rádiós rendszerekben, és az egyes fő funkciók megvalósításait a felismerhető fejlődési tendenciák alapján meghatározó szerepűnek ítélt technológiákra illetve azok együttműködésére alapozva. Áttekintést adunk a klasszikus és új generációs magánhálózati rendszertechnikákról (LAN, MAN), a mai és az új generációs Internetről, a nyilvános távközlés (vezetékes és mobil) rendszereiről, a földfelszíni rádiós és műholdas műsortovábbító rendszerekről, külön figyelmet fordítva a szélessávú hozzáférés technológiai és hálózati megoldásaira.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás illetve az előadások keretében gyakorlati példák és demonstrációk, 2:1 arányban.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: 2 ZH, amiből az aláírás megszerzésének feltétele a legalább 1 sikeres ZH

  b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c.       Elővizsga: feltétele az aláírás megléte

  11. Pótlási lehetőségek

  Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén pótlás:

  1 pótZH a szorgalmi időszakban, 1 pót-pótZH a pótlási

  időszakban.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Folyamatosan, egyéni időpontegyeztés alapján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Kurose – Ross: Computer Networking. Pearson Education, 2007.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   

  Dr. Szabó Csaba Attila

   

  egy. tanár

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék