Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A médiatechnológia alapjai

  A tantárgy angol neve: Basics of Media Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Média-technológiák és -kommunikáció szakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM160 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Csaba Attila,
  4. A tantárgy előadója dr. Lois László egyetemi adjunktus
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA08" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy az alapoktól indulva bemutatja az emberi hallás és látás pszichofizikai jellemzőit, az audió- és videójel előállításának, feldolgozásának és bitsebesség-csökkentésének elvi alapjait és azok gyakorlati implementációját.
  8. A tantárgy részletes tematikája A tárgy az alapvető fogalmaktól indulva bemutatja a médiatechnológia területén meghatározó szerepet játszó forráskódolási és bitsebesség-csökkentési megoldásokat. A tárgy általános, technológiafüggetlen megközelítésben ismerteti ezeket az alapvető megoldásokat, többek között az alábbi területeken: Az emberi hallás pszichofizikai alapjainak és legfontosabb jellemzői. Az audiójel sajátosságai, különböző formátumok (pl. két- és többcsatornás hangrendszerek). Az emberi látás pszichofizikai alapjai és legfontosabb jellemzői. Fény- és színmérési alapfogalmak. A videójel sajátosságai, képfelbontás, világosságjel és a színkülönbségi jelek, videójel mintavételezése, egy- és többdimenziós mintavétel sajátosságai, videóformátumok. Jeltömörítési alapok: kvantálás, PCM kódolás, fontosabb veszteségmentes kódolási eljárások, prediktív kódolás: DPCM, adaptív DPCM, mozgásbecslés és mozgáskompenzáció, transzformációs kódolás, többszörös felbontású kódolás. Állókép- és videótömörítési szabványok: JPEG, JPEG-2000, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H-263, H-264/MPEG-4 AVC, SVC. Az audió-bitsebesség csökkentésének eljárásai: pszichoakusztikus modellek, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, AC 3. Beszédkódolási eljárások és szabványok.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  1 NZH megírása

  Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges NZH.

  b.       A pótlási héten (akit érint):

  Az aláírást a TVSz szerint ezen a pótlási héten is megszerezhetik azok a hallgatók, akik a PZH-t megírták, de nem érték el az elégséges szintet.

  c.       A vizsgaidőszakban:  A vizsga írásbeli.

  d.       Elővizsga: feltétele: legalább közepes NZH
  11. Pótlási lehetőségek

  Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén pótlás:

  1 pótZH a szorgalmi időszakban, 1 pót-pótZH a pótlási

  időszakban.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban igény szerint.

  A vizsgaidőszakban minden vizsga napját megelőző munkanapon.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Tanszéki segédletek elektronikus formában.
  Az előadás anyagai az alábbi címen érhetők el:
  http://medialab.hit.bme.hu/education/?item=course&action=display&id=38
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta dr. Lois László egyetemi adjunktus